Η εξέταση των διεθνών λογιστικών προτύπων στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις δημόσιες μονάδες υγείας, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περίληψη

Με την παρούσα διατριβή επιχειρείται μια προσέγγιση στην προσπάθεια καθιέρωσης λογιστικής τυποποίησης, σε διεθνές επίπεδο, στο Δημόσιο Τομέα. Η παρακολούθηση της οικονομικής δραστηριότητας των φορέων του Δημοσίου Τομέα, με τις σύγχρονες λογιστικές αρχές και μεθόδους που καθιερώνουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα σκοπεύει στην διαφάνεια και παρουσίαση αξιόπιστων πληροφοριών. Αυτές εξασφαλίζουν για τον χρήστη εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Το «νέο» που εισάγουν αυτά δεν υποκαθιστά τις αρχές του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά. Γίνεται προσέγγιση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υιοθέτηση τους καθώς και συνοπτική παρουσίαση των ρυθμίσεων που θέτουν. Η έρευνα εστιάζει στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας διότι είναι οι πρώτοι φορείς του Δημόσιου Τομέα στους οποίους υιοθετήθηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα με τον Ν. 3599/2007 και υπάρχει σχετική εμπειρία. Η έρευνα στηρίζεται σε συλλογή και επεξεργασία εμπειρικών δεδομένων βάσει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis is an approach to the attempt of establishing an Accounting Standard in an International level, for the Public Sector. The supervision of the public sector economic activities by using modern accounting principles and methods which are established by the International Accounting Standards, aims to the transparency of the activities, and the presentation of reliable information ensuring safe conclusions to the user. This innovative approach does not substitute the "double entry" accounting principles, but operates as a supplementary process. It introduces the demanding conditions for their acceptance and gives a concise presentation for their adjustment in the system. The thesis focuses on the Public Health Units as these are the first Public Sector bodies which have adopted the International Accounting Standards by the 3599/2007 Law and therefore a relevant experience exists. The thesis is based on the collection and process of empirical data, according to a prop ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28704
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28704
ND
28704
Εναλλακτικός τίτλος
Examination of the international accounting standards in the public sector, especially in the public health units as they are adopted by the European Union
Συγγραφέας
Γκούμας, Σπυρίδων (Πατρώνυμο: Μηνάς)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ρογδάκη Ελένη
Αγγελής Βασίλειος
Μπεκιάρης Μιχαήλ
Νεγκάκης Χρήστος
Γκίνογλου Δημήτριος
Λαγός Δημήτριος
Σάμιτας Αριστείδης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσιο λογιστικό; Διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.); Διεθνή λογιστικά πρότυπα δημοσίου τομέα; Εθνικό σύστημα υγείας; Κλαδικό λογιστικό σχέδιο δημοσίων μονάδων υγείας; Οικονομικές καταστάσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
509 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)