Χαρακτηρισμός, ποσοτικοποίηση, επιπτώσεις και διατροφική διαχείριση των αλλοιώσεων των χηλών των χοιρομητέρων: επιδημιολογική περιγραφή και ανάλυση

Περίληψη

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Η εισαγωγή της παρούσας διατριβής περιλαμβάνει μια ανασκόπηση της υπάρχουσας γνώσης για τις αλλοιώσεις των χηλών των χοιρομητέρων, τη συχνότητα και τον συσχετισμό τους με τη χωλότητα και τις αναπαραγωγικές αποδόσεις. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι σκοποί της διατριβής. Κεφάλαιο 2: Αλλοιώσεις των χηλών και χωλότητα των χοιρομητέρων σε τρεις Ελληνικές εκτροφές. Ο σκοπός της μελέτης που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο ήταν, να χαρακτηριστούν οι αλλοιώσεις των χηλών των χοιρομητέρων, να υπολογιστεί η συχνότητα και η έντασής τους και να διερευνηθεί ο συσχετισμός τους με την ηλικία των χοιρομητέρων και τη χωλότητα, σε τρεις Ελληνικές εκτροφές, κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2013. Τα αποτελέσματα απεικονίζουν τη συχνότητα και την ένταση των αλλοιώσεων των χηλών και της χωλότητας των χοιρομητέρων πριν την εφαρμογή του ομαδικού σταβλισμού στις εκτροφές. Οι χοιρομητέρες που πήραν μέρος στη μελέτη και οι οποίες σταβλίζονταν ατομικά κατά τη διάρκεια των προηγούμεν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Chapter 1: Introduction. The introduction of the present thesis includes a review of current knowledge on sows’ claw lesions, their frequency and associations with lameness and reproductive performance. At the end of the chapter the objectives of the thesis are presented. Chapter 2: Hoof lesions and lameness in sows in three Greek swine herds. The purpose of the research presented in this chapter was, to characterize sows’ hoof lesions, to estimate their frequency and severity and to investigate their associations with parity and lameness, in three Greek swine herds during the first 6 months of 2013. The results depict the baseline prevalence and severity of foot lesions before implementation of the directive for group housing in these herds. The studied sows, which had been individually stalled during previous gestations, were examined for foot lesions upon entry into the lactation facilities. Lesions scored included heel hyperkeratinization, erosions or cracks, and toe and dew claw o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41789
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41789
ND
41789
Εναλλακτικός τίτλος
Characterization, quantification, implications and nutritional management of sow hoof lesions: an epidemiologic description and analysis
Συγγραφέας
Λισγάρα, Μαρίνα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Οικονομίας Ζωϊκής Παραγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Λεοντίδης Λεωνίδας
Maes Dominiek
Κωστούλας Πολυχρόνης
Μπάτζιος Χρήστος
Αρσένος Γεώργιος
Τζήκα Ελένη
Παπατσίρος Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Χοιρομητέρα; Χηλή; Αλλοιώσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
155 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)