Εργασιακή παρενόχληση και σχολικός εκφοβισμός στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Εισαγωγή: Η εργασιακή παρενόχληση είναι ένα εξαιρετικά διαβρωτικό φαινόμενο που ασκεί αρνητική επιρροή στην επαγγελματική υπόσταση και ψυχοκοινωνική ευημερία των εργαζομένων. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μία επαγγελματική ομάδα υψηλού κινδύνου θυματοποίησης στο χώρο εργασίας και η κλιμάκωση του φαινομένου απειλεί την εύρυθμη σχολική λειτουργία και την ποιότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα προηγούμενα βιώματα εμπλοκής σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού πιθανόν επηρεάζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την υιοθέτηση στρατηγικών παρέμβασης σε τρέχοντα συμβάντα εκφοβισμού μεταξύ της μαθητικής κοινότητας, καθώς και τις εμπειρίες θυματοποίησής τους στο σχολείο ως επαγγελματίες.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η εις βάθος μελέτη του φαινομένου της εργασιακής παρενόχλησης στην κοινότητα των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, καθώς και η ανάδειξη των συσχετίσεων που υφίστανται μεταξύ προηγούμενων βιωμάτων σχολικού εκφοβισμού και θυματοποίησης, λαμβάνοντας υπόψ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Workplace bullying is an extremely corrosive phenomenon that has a negative influence on the professional status and psychosocial well-being of employees. Teachers are a professional group of high-risk of victimization in the workplace and the escalation of the phenomenon threatens the proper functioning of the school and the quality of the learning environment. Moreover, previous experiences engaging in bullying incidents at school may affect attitudes of teachers in adopting intervention strategies on current bullying incidents between the students’ community, as well as the experiences of victimization in school as professionals.Aim: The aim of this thesis is the in-depth study of the phenomenon of workplace bullying in the community of teachers in Greece, and the investigation of the relationships that exist between past experiences of school bullying and victimization, taking into account the influence of a series of demographic and structural school variables and fo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41682
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41682
ND
41682
Εναλλακτικός τίτλος
Workplace bullying and bullying in primary and secondary education
Συγγραφέας
Ντόλκερα, Ανθούλα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρέου Ελένη
Μπότσογλου Καφένια
Μπονώτη Φωτεινή
Διδασκάλου Ελένη
Χανιωτάκης Νικόλαος
Λαζαρίδου Αγγελική
Στεφάνου Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Εργασιακή παρενόχληση; Σχολικός εκφοβισμός; Εκπαιδευτικοί; Σχολικό κλίμα; Σχολική ηγεσία; Εργασιακή ικανοποίηση; Ψυχική υγεία; Θυματοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
270 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)