Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου LC-MS για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων αντιβιοτικών και μεταβολιτών τους σε ψάρια

Περίληψη

Σε αυτή τη διατριβή πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων για τονπροσδιορισμό της σουλφαδιαζίνης (SDZ) και της τριμεθοπρίμης (TMP), καθώς και τουκύριου μεταβολίτη της σουλφαδιαζίνης, της ακετυλο-σουλφαδιαζίνης (AcSDZ), μεεσωτερικό πρότυπο τη δαπσόνη (DPS), σε ιστούς καλλιεργούμενων ιχθύων, όπως ησάρκα με δέρμα σε φυσική αναλογία, το ήπαρ και ο ορός. Οι δραστικές ουσίες SDZ καιTMP είναι εγκεκριμένες στην Ελλάδα για χρήση τους στις ιχθυοκαλλιέργειες.Χρησιμοποιούνται συνήθως, σε αναλογία SDZ:TMP 5:1, τόσο για λόγους προώθησηςτης ανάπτυξης, όσο και για λόγους προφύλαξης και θεραπείας έναντι πολλώνβακτηριακών, κυρίως, νοσημάτων.Η ευρεία χρήση των αντιβιοτικών οδηγεί στην παρουσία καταλοίπων στους ιστούς τωνιχθύων, με αποτέλεσμα να προκύπτουν κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών. Έτσι,στις μεθόδους που αναπτύχθηκαν και επικυρώθηκαν, χρησιμοποιήθηκε η τεχνικήΥγροχρωματογραφίας-Φασματομετρίας μαζών (Liquid Chromatography-MassSpectrometry, LC/MS), η οποία με την υψηλή ευαισθησία κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis describes the development and validation of methods for the determinationof sulfadiazine (SDZ), trimethoprim (TMP), and acetyl-sulfadiazine (AcSDZ), the mainmetabolite of SDZ, with dapsone as internal standard, in tissues of cultured fish, likemuscle plus skin in natural proportion, liver and serum. In Greece, both SDZ and TMPare approved drugs for use in aquaculture. They are usually used in a ratio SDZ:TMP of5:1, for the promotion of growth and for prophylactic and therapeutic purposes mainlyagainst bacteria diseases.The wide use of antibiotics in aquaculture results in the presence of drug residues infish tissues, that can have undesirable effects on consumer health. LiquidChromatography-Mass Spectrometry with high sensitivity and selectivity was used forthe detection and quantitation of residues in concentrations below the MaximumResidue Limits (MRLs) which have been set by the European Union. The levels belowMRLs are considered to be safe on consumer health. The MRL fo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41671
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41671
ND
41671
Εναλλακτικός τίτλος
Development and validation of an LC-MS method for the determination of residues of antibiotics and their metabolites in fish
Συγγραφέας
Ζωναράς, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κουππάρης Μιχαήλ
Θωμαΐδης Νικόλαος
Καλοκαιρινός Αντώνιος
Οικονόμου Αναστάσιος
Μπακέας Εύαγγελος
Γκίκας Ευάγγελος
Ντότσικας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ιχθυοκαλλιέργειες; Υγροχρωματογραφία-φασματομετρία μαζών; Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου; Χρόνος αποδρομής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
310 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)