Μηχανισμοί αυτο-ομιλίας στον αθλητισμό: προσεγγίσεις από την οπτική της προσοχής

Περίληψη

Οι παρεμβάσεις αυτο-ομιλίας στον αθλητισμό έχουν λάβει αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Τα ευρήματα παρέχουν ισχυρή υποστήριξη ότι η στρατηγική της αυτο-ομιλίας ενισχύει την αθλητική απόδοση. Ο προσδιορισμός των μηχανισμών στους οποίους στηρίζεται η αποτελεσματικότητα της αυτο-ομιλίας είναι πλέον μια από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες των ερευνητών που ασχολούνται με την αυτο-ομιλία με στόχο την πιο ολοκληρωμένη κατανόησή της. Συνολικά, ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να συνεισφέρει στην υπάρχουσα αθλητική βιβλιογραφία δια μέσου της διερεύνησης των πιθανών μηχανισμών που εξηγούν τις διευκολυντικές επιδράσεις της αυτο-ομιλίας στην απόδοση. Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν τρεις μελέτες. Η πρώτη μελέτη είναι μια συστηματική ανασκόπηση που αποσκοπεί στην παρουσίαση της μέχρι τώρα σχετικής βιβλιογραφίας και στην καθοδήγηση για μελλοντικές ερευνητικές προοπτικές αναφορικά με τους μηχανισμούς της αυτο-ομιλίας. Επιπλέον, παρουσιάζεται ένα νέο δυναμικό μοντέλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Self-talk interventions in sport have been receiving increased research attention in recent years. The findings have provided robust support that self-talk strategies enhance sport performance. Identifying the mechanisms underlying the effectiveness of self-talk strategies is now among the top priorities for a comprehensive understanding of the self-talk phenomenon. Overall, the purpose of the present research was to forward the literature through the investigation of potential mechanisms that explain the facilitating effects of self-talk on performance. Towards this direction three studies were conducted. The first study is a systematic review that aims at providing an overview of the existing literature and guidance for further research developments on the self-talk mechanisms. Additionally, a prospective model of self-talk mechanisms in sport is introduced. The second study focuses on attentional mechanisms and aimed at examining the effects of self-talk strategies on different atte ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41313
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41313
ND
41313
Εναλλακτικός τίτλος
Self-talk mechanisms in sport: attentional perspectives
Συγγραφέας
Γαλάνης, Ευάγγελος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Εργαστήριο Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηγεωργιάδης Αντώνιος
Θεοδωράκης Ιωάννης
Παπαϊωάννου Αθανάσιος
Γούδας Μάριος
Διγγελίδης Νικόλαος
Κομούτος Νικόλαος
Σταύρου Νεκτάριος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Μηχανισμοί Αυτο-ομιλίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 170 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)