Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων με πρόβλημα όρασης με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας

Περίληψη

Βασικός στόχος της διδακτορικής διατριβής ήταν η μελέτη προγραμμάτων εξΑΕ στη βάση των αναγκών και των δυνατοτήτων των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Η υλοποίηση του στόχου αυτού διαρθρώθηκε σε 4 ερευνητικά στάδια. Στο 1ο ερευνητικό στάδιο μελετήθηκαν οι στάσεις των ατόμων με πρόβλημα όρασης προς την εξΑΕ και οι αντιλήψεις για την εξΑΕ όπως αυτές προκύπτουν από τη σύγκριση της εξΑΕ με το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης. Διερευνήθηκαν, επιπλέον, οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των στάσεων και των αντιλήψεων των συμμετεχόντων προς την εξΑΕ και των ατομικών/δημογραφικών τους στοιχείων. Στην έρευνα συμμετείχαν 41 ενήλικες με πρόβλημα όρασης οι οποίοι απάντησαν ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 3 υπο-κλίμακες και συνολικά 25 ερωτήσεις.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες έχουν ελαφρώς θετικές στάσεις προς την εξΑΕ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ανώτερου μορφωτικού επιπέδου όπως και οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν περισσότερες ώρες τον Η/Υ σε καθημερινή βάση παρουσιάζουν θετικότερες στάσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main goal of the present thesis was the study of Distance Education (DE) programs on the base of the needs and abilities of individuals with visual impairments. The realization of this goal has been structured upon 4 stages of research. At the 1st stage the attitudes of individuals with visual impairments towards DE were investigated. Moreover, their beliefs about DE were investigated when these arise from the comparison between DE and the traditional education model. Finally, possible correlations between participants’ attitudes/beliefs and their personal/demographic data were also investigated. Forty-one individuals with visual impairments participated by answering a questionnaire of 3 sub-scales and 25 items in total.The results revealed that the participants had slightly positive attitudes towards DE Additionally, it was found that a) the participants of higher educational level, b) the participants with higher frequency of computer usage, as well as c) the elder participants p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41134
ND
41134
Εναλλακτικός τίτλος
Distance education for adults with visual impairments through the use of assistive technology
Συγγραφέας
Κουστριάβα, Ελένη του Δημήτριος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Δαγδιλέλης Βασίλειος
Αγαλιώτης Ιωάννης
Καρτασίδου Λευκοθέα
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Βαλκάνος Ευθύμιος
Montgomery Anthony Jude
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης; Υποστηρικτική τεχνολογία; Εκπαίδευση στον κώδικα Braille; Εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό; Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
349 σ., εικ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)