Η γραπτή εξέταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: θεσμικές, οργανωτικές και διυποκειμενικές διαστάσεις

Περίληψη

Εντός του επιστημονικού πλαισίου της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η παρούσα διατριβή διερευνά τις «Θεσμικές, Οργανωτικές και Διυποκειμενικές Διαστάσεις των Γραπτών Εξετάσεων», εστιάζοντας στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιολόγηση των μαθητών, προκειμένου να φωτίσει αυτές τις διαστάσεις και να αναδείξει τα κοινωνικά, λειτουργικά και υποκειμενικά διακυβεύματα που συνδέονται με τη χρήση των εξετάσεων στο Λύκειο καθώς και τις επιπτώσεις τους στους εκπαιδευτικούς ως εμπλεκόμενους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, συνδυάζοντας μεθοδολογικά την ποσοτική και την ποιοτική εμπειρική έρευνα, επιχειρεί να καταγράψει τους τρόπους με τους οποίους και τους σκοπούς για τους οποίους δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί ότι εφαρμόζουν την πρακτική της γραπτής εξέτασης στο μικροεπίπεδο της τάξης και της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας και να εντοπίσει τις κοινωνικές σημασίες με βάση τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Within the scientific framework of Sociology of Education and Educational Policy, this dissertation explores the "Institutional, Organizational and Inter-Subjective Dimensions of Written Examinations", focusing on the practices implemented by the teachers of Secondary Education in relation to the assessment of pupils, in order to illuminate these dimensions and to highlight the social, functional and subjective implications associated with their use and their impact on teachers as actors, involved in the educational process. In particular, combining quantitative and qualitative empirical research methodology, it attempts to record the ways in which and the purposes for which teachers state that they use written examinations at the micro level of the classroom and the daily educational process, as well as to identify the social significations, based on which they assign meaning to them and rationalize their use, in order to detect the implicit expectations and intentions they attempt to ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41109
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41109
ND
41109
Εναλλακτικός τίτλος
Written examinations in secondary education: institutional, organizational and inter-subjective dimensions
Συγγραφέας
Καλλιμάνη, Μαρία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Τσακίρη Δέσποινα
Κατσής Αθανάσιος
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης
Τσατσαρώνη Άννα
Μπαγάκης Γεώργιος
Γκότοβος Αθανάσιος
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτική πολιτική; Αξιολόγηση; Εκπαιδευτικές πρακτικές; Γραπτές εξετάσεις; Εκπαίδευση; Εκπαιδευτικοί; Κοινωνικές σημασίες; Υπόρρητες προθέσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
535 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)