Απόκτηση πραγματολογικής ενημερότητας στα πλαίσια της διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας: παρατήρηση και αναστοχασμός σχετικά με τις συνέπειες των διαφορών

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης αποτελεί την πρώτη παιδαγωγική παρέμβαση στη διδασκαλία της πραγματολογίας στα πλαίσια διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η έρευνα υιοθέτησε τη μεθοδολογία της Εξερευνητικής Πρακτικής, εμπλέκοντας 16 μαθητές (10 κορίτσια και 6 αγόρια) της πρώτης τάξης Λυκείου, στο φυσικό χώρο και χρόνο διδασκαλίας τους, με στόχο να ενισχύσει την επίδοση των μαθητών. Μέσα από τη διδασκαλία του συλλογικού πολιτισμικού ήθους της Ελληνικής γλώσσας και του ατομικού πολιτισμικού ήθους της Αγγλικής γλώσσας, όπως αυτές ομιλούνται από τους χρήστες τους ως μητρικές γλώσσες, η έρευνα είχε ως στόχο να ενισχύσει την πραγματολογική και διαπολιτισμική ενημερότητα των μαθητών. Η παρέμβαση αποτέλεσε μια προσπάθεια ευθυγράμμισης της αξιολόγησης με το πρόγραμμα διδασκαλίας. Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, της τελικής αξιολόγησης, αλλά και της αυτό-αξιολόγησης των μαθητών και η τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων απέδειξαν ότι η ευ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This classroom-based case study explores the first pedagogical intervention in the teaching of pragmatics in the Greek EFL classroom. The motivation for the study is to be sought in the new demands brought to teachers, students and schools by the recent curriculum innovation, revised textbooks across the school system, and current calls voiced by the research community. The study adopted the methodology of Exploratory Practice, engaging 16 students (10 girls & 6 boys) of the first grade of Upper Secondary School (Lykeio), aged 15, in classroom research with a view to “moving in relationships from power over students, to power with students” (Groundwater-Smith, 2007, p. 126, emphasis in the original). Using explicit awareness-oriented metapragmatic instruction, the study aimed at raising students’ awareness of the Greek and the English cultural ethos, as well as their pragmatic and intercultural awareness, enhancing their pragmalinguistic and sociopragmatic skills. The intervention was ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39630
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39630
ND
39630
Εναλλακτικός τίτλος
Raising pragmatic awareness in the greek EFL context: noticing and reflecting on the consequentiality of differences
Συγγραφέας
Μιχαήλ, Ευαγγελία του Βασίλειος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κουτούπη - Κητή Ελισσάβετ
Κόντος Νικόλαος
Ματθαιουδάκη Μαρίνα
Ψάλτου-Joycey Αγγελική
Σουγάρη Αρετή-Μαρία
Μπουτουλούση Ελένη
Σηφάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
ευθυγράμμιση της αξιολόγησης με το πρόγραμμα διδασκαλίας; Πολιτισμικό ήθος; πραγματολογική και διαπολιτισμική ενημερότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
353 σ., εικ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)