Λήψη αποφάσεων στη διοίκηση έργων: πολυστοχικός διευρυμένος χρονικός προγραμματισμός έργων υπό περιορισμένους πόρους

Περίληψη

Στην παρούσα Διατριβή προτείνεται μια ολιστική προσέγγιση για τον ορισμό του προβλήματος προγραμματισμού έργων υπό συνθήκες περιορισμένων πόρων \selectlanguage{english}(RCPSP)\selectlanguage{greek}. Στόχος είναι η παροχή μιας ενιαίας εννοιολογικής έκφρασης του προβλήματος συμπεριλαμβάνοντας όλες τις διαφορετικές ντετερμινιστικές εκδοχές και παραλλαγές που απαντώνται στη βιβλιογραφία και έχουν πρακτική σημασία. Με βάση την ενιαία εννοιολογική προσέγγιση παρέχεται και η αντίστοιχη μαθηματική μοντελοποίηση του προβλήματος, όπως και η διαδικασία επίλυσης και οι απαιτούμενοι αλγόριθμοι για την υλοποίηση αυτής. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ως βελτιστοποίηση ως προς μια ή περισσότερες μεταβλητές – στόχους. Απώτερος στόχος είναι η παροχή ενός τρόπου μοντελοποίησης και επίλυσης των προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού όπως αυτά συναντώνται στην πράξη χωρίς άλλους συμβιβασμούς και τροποποιήσεις των δεδομένων για να ταιριάξουν στο μοντέλο πέρα από την υπόθεση ότι τα εισαγόμενα στοιχεία προσεγγίζουν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A holistic approach is proposed for defining the resource constrained project scheduling problem (RCPSP). The doctoral thesis' aim is to give a formulation of the project scheduling problem where all deterministic aspects that have been previously explored in the relevant literature are covered. Our goal is to provide a way to model and solve project scheduling problems as they actually are, without compromises other than the assumption that the given inputs are realistic. An appropriate mathematical formulation along with a concise solution process, covering both the single and multi-objective case, are presented. Based on this model an adaptive evolutionary algorithm is implemented to solve the unified version of the problem along with and Add in for MS Project to provide an easy to use interface to the project managers. The efficiency of the proposed approach is compared to existing implementations through a number of experiments. The experiments are grouped in two classes: in the f ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38110
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38110
ND
38110
Εναλλακτικός τίτλος
Decision making in project management: multi objective extended resource constrained project scheduling
Συγγραφέας
Ρόκου, Ελένη (Πατρώνυμο: Ιωάννης-Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
Εξεταστική επιτροπή
Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
Τατσιόπουλος Ηλίας
Λεώπουλος Βρασίδας
Μαραμαράς Νικόλαος
Χασιακός Δημήτριος
Δριβαλιάρης Δημοσθένης
Πόνης Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Προγραμματισμός έργων; Βελτιστοποίηση; Εξελικτικοί αλγόριθμοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
lviii, 204 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)