Ανάπτυξη υπερευρετικών αλγορίθμων για τον χρονοπρογραμματισμό έργων

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή επιδιώκει να αναπτύξει υπερευρετικούς αλγορίθμους για την αντιμετώπιση προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού έργων. Η διατριβή οργανώνεται σε οκτώ Κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 πραγματοποιείται εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων και τον Χρονοπρογραμματισμό Έργων ενώ περιγράφεται η συμβολή της παρούσας διατριβής στα επιστημονικά πεδία που εντάσσεται. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται μαθηματικά μοντέλα ορισμού των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στην παρούσα διατριβή. Ο ορισμός κάθε προβλήματος περιλαμβάνει την περιγραφή της αντικειμενικής συνάρτησης αλλά και των περιορισμών που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επίλυση του κάθε προβλήματος. Επίσης, περιγράφονται οι τρόποι αναπαράστασης λύσης που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής και αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας του σχήματος με το οποίο μετασχηματίζονται τα διανύσματα προτεραιοτήτων που αναπαριστούν κάθε λύση σε χρονοπρογράμματα. Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται η φύση του κλασικού προβλήματος προγραμματισμού έργων με π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis aims to develop hyper-heuristic algorithms for treating project management problems. The thesis is organized into eight chapters. Chapter 1 is an introduction to Project Management and Project Scheduling and describes the contribution of this study in these scientific research fields. In Chapter 2, the mathematical models defining the problems addressed in this thesis are presented. Each model includes a description of the objective function and the constraints that must be taken into account during the search process. Also, there are described the solution representation scheme and the schedule generation scheme used in this study. Chapter 3 describes the classic resource-constrained project scheduling problem, and the recent literature is referred. The extensions of the classic problem are illustrated, as well, including the resource leveling problem, and the resource availability cost problem/ resource investment problem. In addition, recent important studies ar ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31565
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31565
ND
31565
Εναλλακτικός τίτλος
Development of hyper-heuristic algorithms for project scheduling problems
Συγγραφέας
Κουλίνας, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
Κουλουριώτης Δημήτριος
Κατσαβούνης Στέφανος
Σπάρταλης Στέφανος
Χατζόγλου Πρόδρομος
Καράκος Αλέξανδρος
Πρωτοπαπάς Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Διοίκηση έργων; Χρονοπρογραμματισμός έργων; Πρόβλημα προγραμματισμού έργων με περιορισμένους πόρους; Πρόβλημα εξισορρόπησης πόρου; Πρόβλημα κόστους διαθεσιμότητας/ επένδυσης πόρου; Υπερευρετικός αλγόριθμος; GRASP; Γενετικός αλγόριθμος; Αλγόριθμος βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων; Αλγόριθμος προσομοιωμένης ανόπτησης; Αλγόριθμος αποδοχής κατωφλίου; Αλγόριθμος απαγορευμένης έρευνας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxii, 182 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)