Πρόσληψη βαρέων μετάλλων από φυτά-βολβούς καλλιεργούμενα σε ρυπασμένα εδάφη

Περίληψη

Τα βαρέα μέταλλα, υπό συνθήκες, είναι ευκίνητα στοιχεία και μπορούν ναπροσληφθούν και να βιοσυσσωρευτούν σε βολβούς, μέσω του νερού άρδευσης, τουχώματος, των λιπασμάτων και του κόμποστ, οδηγώντας τα φυτά σε οξειδωτικό στρεςκαι προκαλώντας, μετά από χρόνια κατανάλωση βολβών, προβλήματα υγείας στουςανθρώπους. Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής εργασίας ήταν να διερευνήσει τηνπιθανή πρόσληψη χρωμίου και νικελίου από καρότα (Daucus carrota L.), κρεμμύδια(Allium cepa L.) και πατάτες (Solanum tuberosum L.) καθώς και τις πιθανές επιπτώσειςαυτών των βαρέων μετάλλων στη δραστικότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμωνκαταλάση (CAT, E.C.1.11.1.6) και υπεροξειδάση (POX, E.C.1.11.1.7) στα κρεμμύδια καιστις πατάτες. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε θερμοκήπιο, στα οποίαπροσομοιώθηκαν, όσο το δυνατόν, οι συνθήκες άρδευσης που επικρατούν στιςπεριοχές με τη μεγαλύτερη παραγωγή βολβών στη χώρα (Ασωπός, Μεσσαπία).Τα πειράματα περιελάμβαναν καλλιέργεια βολβών σε δύο περιόδους, διάρκειας 4μηνών έκαστη, με παράλληλε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Heavy metals, under specific conditions, are mobile elements and can be uptaken andaccumulated in bulbs, by irrigating water, soil, fertilizers and compost, leading the plantsto oxidation stress and, after long term consumption, the humans to health problems.The scope of this doctorate study was to investigate the potential uptake of chromiumand nickel by carrots (Daucus carrota L.), onions (Allium cepa L.) and potatoes(Solanum tuberosum L.) as well as the potential impact of these heavy metals on theactivities of antioxidant enzymes catalase (CAT, E.C.1.11.1.6) and peroxidase (POX,E.C.1.11.1.7) in onions and potatoes. Greenhouse experiments were conducted,simulating, as much as possible, the irrigating conditions existing in the two biggesttubers’ producing regions of Greece (Asopos and Messapia). The studies includedcultivation of tubers, for two periods of approximately 4 months each, in parallelirrigation lines, each one supplied by an aqueous solution, containing different levels ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37675
ND
37675
Εναλλακτικός τίτλος
Uptake of heavy metals by tuber-plants cultivated in pollluted soils
Συγγραφέας
Στασινός, Σωτήρης του Λάζαρος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ζαμπετάκης Ιωάννης
Θεοχάρης Σταμάτης
Περγαντής Σπυρίδων
Προεστός Χαράλαμπος
Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Θωμαϊδης Νικόλαος
Φραγκοπούλου Ελισάβετ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Άρδευση; Πρόσληψη; Χρώμιο; Νικέλιο; Καταλάση; Υπεροξειδάση; Βολβοί; Τοξικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
194 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)