Βελτίωση ρυπασμένων εδαφών και υδάτων από νιτρικά, αμμωνιακά και χρώμιο και αξιοποίηση αυτών στην καλλιέργεια φυτών

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η προσρόφηση των νιτρικών και αμμωνιακώνιόντων, του τρισθενούς και εξασθενούς χρωμίου από υλικά φιλικά προς τοπεριβάλλον με σκοπό την χρησιμοποίηση των υλικών αυτών στην αποκατάστασηρυπασμένων υδάτων, αποβλήτων και εδαφών.Τα βελτιωτικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των πειραμάτων είναι οζεόλιθος, ο μπετονίτης και μίγματα αυτών, ο γκαιτίτης και τα συστήματα ζεόλιθου –γκαιτίτη κόκκινου (Z-GR) και ζεόλιθου – γκαιτίτη κίτρινου (Z-GY).Το πειραματικό μέρος χωρίστηκε σε δύο μέρη: στα εργαστηριακά πειράματα καιστα πειράματα στο θερμοκήπιο.Στα εργαστηριακά πειράματα μελετήθηκε η προσρόφηση των νιτρικών ιόντων,του αμμωνιακών αζώτου, των ιόντων τρισθενούς και εξασθενούς χρωμίου σε υδατικάδιαλύματα. Για την μελέτη της προσρόφησης των νιτρικών ιόντων, του αμμωνιακούαζώτου και των ιόντων του τρισθενούς και εξασθενούς χρωμίου χρησιμοποιήθηκανδιαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις Για κάθε βελτιωτικό πραγματοποιήθηκαν 3επαναλήψεις. Η προσαρμογή των εργαστηριακών δεδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis examines the adsorption of nitrate and ammonium ions, trivalentand hexavalent chromium from environmentally friendly materials, in order to usethese materials for the rehabilitation of contaminated water, waste and land using allthe above.The soil improvement materials that have been used for the experiments arezeolite, bentonite and mixtures containing those two materials, goethite and systemsof zeolite –goethite red (Z-GR) and zeolite –goethite yellow (Z-GY).Experimental phase consists of two parts: laboratory experiments and greenhouseexperiments.Laboratory experiments examined the adsorption of nitrate ions, ammoniacalnitrogen, trivalent and hexavalent chromium ions in water solutions. For the study ofthe adsorption of nitrate ions, ammonium nitrogen and trivalent and hexavalentchromium ions different original concentrations were used. 3 repetitions per soilimprovement material were realized, while the adaptation of laboratory data was donein Langmuir and Freundl ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/32821
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/32821
ND
32821
Συγγραφέας
Μόλλα, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Δημήρκου Ανθούλα
Δαναλάτος Νικόλαος
Αντωνιάδης Βασίλειος
Σακελλαρίου Μαρία
Μισοπολινός Νικόλαος
Ζαλίδης Γεώργιος
Σκορδάς Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Βελτιωτικά; Νιτρικά; Αμμωνιακά; Χρώμιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
217 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)