Επεξεργασία και ανάλυση χρονοσειρών δορυφορικών εικόνων για την ταξινόμηση χρήσεων/καλύψεων γης και τον εντοπισμό διαχρονικών μεταβολών

Περίληψη

Σήμερα οι διαστημικές αποστολές έχουν φτάσει στο σημείο να παρέχουν εικόνες σε πολλαπλές χωρικές και φασματικές αναλύσεις έχοντας ως βασικό τους πυρήνα τη μακροπρόθεσμη, τακτική και αδιάλειπτη λήψη δεδομένων. Τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, οι χρήσεις/ καλύψεις γης μεταβάλλονται λόγω των ανθρώπινων παρεμβάσεων σε βαθμό που οι επιπτώσεις τους να έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είναι σαφές ότι απαιτείται η ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου συστηματικής χαρτογράφησης της κατάστασης και ερμηνείας των μεταβολών των καλύψεων γης μέσω της εκμετάλλευσης των τηλεπισκοπικών παρατηρήσεων. Αν και έχουν αναπτυχθεί σημαντικές τεχνικές ταξινόμησης μεμονωμένων δορυφορικών εικόνων ή επεξεργασίας ζεύγους εικόνων, η δυναμική των καλύψεων γης οδηγεί στην ανάγκη μιας διαφορετικής προσέγγισης. Προς την κατεύθυνση επεξεργασίας χρονοσειρών εικόνων η ερευνητική δραστηριότητα είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο και η αυτοματοποίηση των αντίστοιχων τεχνικών είναι σχετικά περιορισμένη. Ο κυριότερος ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Currently, space missions have reached the point of providing images at different spatial and spectral resolutions and long-term, regular and continuous data acquisition has become their core aspect. At the same time, rapid changes in land-use/land-cover resulting from human activities at global and finer scales, have expanded to a critical degree. It is clear that the development of a methodological framework of mapping and monitoring land-cover changes by integrating remote sensing observations, has become a priority. Although there are significant classification techniques processing individual satellite images or pairs of images, the dynamics of land-cover types demonstrates the need for a different approach. In the field of processing time-series of satellite observations, research is still at an early stage and the development of automated techniques is relatively limited. The main reason can be found in the lack of free, full and open data access to frequent high resolution sate ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37518
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37518
ND
37518
Εναλλακτικός τίτλος
Time series processing and analysis of satellite images for land use/ land cover classification and change detection
Συγγραφέας
Σιάχαλου, Σοφία (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσακίρη-Στρατή Μαρία
Πατιάς Πέτρος
Μαλλίνης Γεώργιος
Γεωργιάδης Χαράλαμπος
Γεωργούλα Όλγα
Γήτας Ιωάννης
Παπαδοπούλου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Τηλεπισκόπηση; Διαχρονικές εικόνες; Φαινολογικός κύκλος; Μοντέλα Hidden Markov
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xx, 163 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)