Διερεύνηση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης δορυφορικών εικόνων για την χαρτογράφηση και παρακολούθηση δασικών εκτάσεων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το γενικότερο ζήτημα της χαρτογράφησης και παρακολούθησης των δασικών εκτάσεων, αξιοποιώντας δύο προηγμένες μεθόδους ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων, τις Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης και την Αντικειμενοστραφή Ταξινόμηση. Κύριος σκοπός της ήταν η χαρτογράφηση των καμένων δασικών εκτάσεων, η εκτίμηση της καταστροφής που αυτές υφίστανται, αλλά και η παρακολούθηση της εξέλιξης τους, μέσω της χρήσης δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής χωρικής ευκρίνειας (VHR). Επιμέρους στόχοι της διατριβής αποτελούν α) η διερεύνηση σύγχρονων μεθόδων ταξινόμησης δορυφορικών εικόνων για την χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων και την παραγωγή θεματικών χαρτών υψηλής ακρίβειας, β) η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι τοπογραφικές συνθήκες και η σφοδρότητα καύσης που μετράται στο πεδίο με το δείκτη CBI, μπορούν να εξηγήσουν τη μεταπυρική δυναμική της βλάστησης που υπολογίζεται μέσω των VHR δορυφορικών δεδομένων και γ) η παρακολούθηση της εξέλιξης της σφοδρότητας καύσης με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation addresses the general research topic of efficient mapping and monitoring of forest regions using two advanced analysis methodologies of Very High Resolution (VHR) satellite data, namely, the Support Vector Machines (SVM) and Object Based Image Analysis (OBIA). It is mainly focused on techniques for mapping burned forest areas, along with new methodologies for characterizing the environmental impact of destructive fire events (Burn Severity) and monitoring the recovery of the affected areas after the event, using very high resolution satellite data (VHR). The individual objectives of this study are: a) to investigate modern classification methodologies of satellite images for mapping burned regions, and generate highly accurate thematic maps, b) to investigate the use of topographic conditions and burn severity, as measured on the field using CBI index, for explaining the post-fire vegetation response that is measured using VHR satellite images, and c) to monitor the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38772
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38772
ND
38772
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of advanced satellite image analysis techniques for forest mapping and monitoring
Συγγραφέας
Δραγόζη, Ελένη (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Γήτας Ιωάννης
Καρτέρης Μιχαήλ
Θεοχάρης Ιωάννης
Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος
Στρατή-Τσακίρη Μαρία
Αλεξανδρίδης Θωμάς
Μαλλίνης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Δασικές πυρκαγιές; Δορυφορική τηλεπισκόπηση; Αντικειμενοστραφής ταξινόμηση; Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης - ΜΔΥ; Σφοδρότητα καύσης; Παρακολούθηση μεταπυρικού περιβάλλοντος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
233 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)