Χαρτογράφηση και παρακολούθηση καμένων εκτάσεων με τη χρήση χρονοσειρών δορυφορικών εικόνων

Περίληψη

H παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη χρησιμότητα και την αξιοποίηση οπτικών δορυφορικών δεδομένων με διαφορετική χωρική και χρονική διακριτική ικανότητα για την αποτίμηση των άμεσων και μακροχρόνιων επιπτώσεων των πυρκαγιών σε Μεσογειακά οικοσυστήματα. Στην έρευνα συνδυάζεται η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων τεχνικών χωρικής και χρονικής κατάτμησης χρονοσειρών εικόνων, με την χωρική ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων και δεδομένων πεδίου για την χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων και την παρακολούθηση της μεταπυρικής ανάκαμψης της βλάστησης. Το πρώτο μέρος της έρευνας επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση των δεδομένων υψηλής χωρικής ευκρίνειας Landsat, μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων χωρικής κατάτμησης εικόνων, για τη διαχρονική χαρτογράφηση πυρκαγιών. Ειδικότερα, διερευνήθηκε η δυνατότητα της αντικειμενοστραφούς προσέγγισης (OBIA) να αξιοποιεί ιστορικά και σύγχρονα δεδομένα Landsat που έχουν συλλεχθεί από διαφορετικούς αισθητήρες για την παραγωγή διαχρονικών χαρτών καμένων εκτάσεων. Στη συνέχεια προτείνεται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis focuses on the use and exploitation of optical satellite data with different spatial and temporal resolution for the estimation of direct and long-term effects of fires in Mediterranean ecosystems. This research describes the development of automated techniques for spatial and temporal segmentation of time series of satellite imagery combined with spatial analysis of geographical and field survey datasets for mapping and monitoring of burned areas.The first part of the research focused on the use of high spatial resolution Landsat data, by means of semi-automated image segmentation procedures, for multi-temporal mapping of burned areas. In particular, the potential of object-oriented image analysis (OBIA) to analyze archived and newly acquired Landsat images, collected from different sensors, for burned area mapping was investigated.A methodological approach was proposed regarding the temporal segmentation of low resolution optical satellite data time series aiming a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40126
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40126
ND
40126
Εναλλακτικός τίτλος
Mapping and monitoring of burned areas with the use of time series of satellite images
Συγγραφέας
Καταγής, Θωμάς (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης
Εξεταστική επιτροπή
Γήτας Ιωάννης
Καρτέρης Μιχαήλ
Τσακίρη-Στρατή Μαρία
Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος
Πατιάς Πέτρος
Αλεξανδρίδης Θωμάς
Μαλλίνης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Δασικές πυρκαγιές; Δορυφορική τηλεπισκόπηση; Ανάλυση χρονοσειρών; Παρακολούθηση καμένων εκτάσεων; Αντικειμενοστραφής ανάλυση εικόνας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 149 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)