Το σύστημα οργάνωσης και διοίκησης της Β/θμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το 1985 ως το 2008 και οι επιδράσεις του στην διαμόρφωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των σχέσεων που διαμορφώνεται μεταξύ των εμπλεκόμενων μέρων του Σ.Δ.Β.Ε σε επίπεδο λειτουργίας δομής και επαγγελματικής εξέλιξης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων προσδιορίζεται από τρεις άξονες: 1) την βιβλιογραφική επισκόπηση η οποία εστιάστηκε στα συστατικά στοιχεία της ερευνητικής περιοχής που εξετάζουμε, 2) την μελέτη της σχετικής νομοθεσίας σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και 3) το ερευνητικό μέρος το οποίο βασίστηκε στην ποιοτική ανάλυση των δεδομένων με την αξιοποίηση της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας.Συμπερασματικά, η δομή του Σ.Δ.Β.Ε στην Ελλάδα βασίζεται σε αποσυγκεντρωμένες οργανωτικές δομές (συχνά στην ελληνική νομοθεσία ταυτίζεται η έννοια της αποκέντρωσης με την έννοια της αποσυγκέντρωσης σε γεωγραφικό επίπεδο) και σε ένα ιδιόμορφο μοντέλο διοίκησης που είναι προσανατολισμένο στην άσκηση εξουσίας και στο συγκεντρωτικό χαρακτήρα λήψης αποφάσεων.Οι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study aims to analyze the relations among the staff members of different management levels in the secondary educational system.Finding out and recording the main parameters which affect these relations and the organizational culture of the secondary level education system was the first step.The main research fields of the study are the structures, the functions and the development of the secondary educational management system.In order to examine the above-mentioned subjects, grounded theory was applied. The questionnaire and mainly qualitative content analysis have been used as research tools for analyzing data.The study showed that the organizational culture which characterized the relations of the educational staff in all administrative levels of educational management, significantly affects the professional Greek teachers’ profile in the secondary school system.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37097
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37097
ND
37097
Εναλλακτικός τίτλος
The organization and management system of the secondary education in Greece from 1985 to 2008 and its effects on the teaching profession
Συγγραφέας
Συρμακέσης, Στέφανος (Πατρώνυμο: Πέτρος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Σιάκαρης Κωνσταντίνος
Γκότοβος Αθανάσιος
Παπακωνσταντίνου Γιώργος
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης
Σιάνου - Κύργιου Ελένη
Μπενινκάζα Λουτσιάνα
Εμβαλωτής Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτικό σύστημα; Οργάνωση και διοίκηση; Κουλτούρα οργάνωσης; Εκπαιδευτικό επάγγελμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
264 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)