Δυναμικές ικανότητες ενεργοποιημένες από τεχνολογίες της πληροφορίας (ΤΠ): παράγοντες επίδρασης και επιπτώσεις στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να περιγράψει τους τρόπους με του οποίους μπορεί να αξιοποιηθούν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας (ΤΠ), ως πηγή επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε ταχέως μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Βασιζόμενοι στην θεωρία των Δυναμικών Ικανοτήτων (Teece et al., 1997), οι δυναμικές ικανότητες ενεργοποιούμενες από τις ΤΠ, παρατίθενται ως μια μεταβλητή αποτελούμενη από πέντε επιμέρους ικανότητες – τον εντοπισμό, το συντονισμό, τη μάθηση, την ενσωμάτωση, και την αναμόρφωση. Οι δυναμικές ικανότητες ενεργοποιούμενες από τις ΤΠ, ορίζονται ως οι δυνατότητες που έχει μια επιχείρηση να αξιοποιεί τους πόρους και τις αρμοδιότητες που άπτονται με τις ΤΠ, ώστε να αντιμετωπίζει απρόβλεπτές αλλαγές στο επιχειρηματικό της περιβάλλον. Η ανάπτυξη μιας μεταβλητής που μπορεί να περιγράψει τους τρόπους επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε τέτοιες συνθήκες, βασίζεται στα κενά που παρουσιάζουν οι μελέτες στην αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων σε ΤΠ.Βασιζόμενοι στις θεωρη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study describes how Information Technology (IT) can be leveraged as a source of competitive advantage in rapidly changing environments. Drawing on the Dynamic Capabilities View (DCV) of the firm (Teece et al., 1997), IT-enabled dynamic capabilities are proposed as a higher-order construct, formed by five underlying capabilities – sensing, coordinating, learning, integrating, and reconfiguring. IT-enabled dynamic capabilities are defined as a firm’s ability to leverage its IT resources and competencies, in combination with other organizational resources and capabilities, to address rapidly changing business environments. The idea of developing a construct that can explain the mechanisms through which IT can be leveraged to address changing market conditions is largely based on the shortcomings identified in past IT-business value studies.Grounded on theoretical and empirical developments of the DCV, a conceptual model is constructed presenting the mechanisms through which IT-enable ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37042
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37042
ND
37042
Εναλλακτικός τίτλος
IT-enabled dynamic capabilities: antecedents and impact on competitive advantage
Συγγραφέας
Μικάλεφ, Πάτρικ του Ιωάννης
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Πατέλη Αδαμαντία
Κουρουθανάσης Παναγιώτης
Λιούκας Σπυρίδων
Χρυσικόπουλος Βασίλειος
Καλογήρου Ιωάννης
Veit Daniel
Βουδούρη Ειρήνη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; Διοικητική πληροφορικής; Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 227 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)