Μελέτη της ρύθμισης του επαγόμενου από την υποξία μεταγραφικού παράγοντα HIF-1a μέσω φωσφορυλίωσης και του ρόλου του στον κυτταρικό μεταβολισμό

Περίληψη

Ο επαγόμενος από την υποξία παράγοντας HIF-1 είναι ένας ετεροδιμερής μεταγραφικός παράγοντας που ρυθμίζει την προσαρμογή των κυττάρων σε συνθήκες μειωμένης συγκέντρωσης οξυγόνου. Ο HIF-1 αποτελείται από μια αλφα υπομονάδα (HIF-1α), που επάγεται από την υποξία, και μια βήτα υπομονάδα (HIF-1β ή ARNT) η οποία εκφράζεται συνεχώς. Η σταθερότητα του HIF-1α εξαρτάται από τη συγκέντρωση οξυγόνου αλλά η δράση του HIF-1 ρυθμίζεται και από ανεξάρτητους του οξυγόνου μηχανισμούς που δρουν μέσω μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων, όπως είναι η φωσφορυλίωση. Η κινάση ERK φωσφορυλιώνει τον HIF-1α στην επικράτεια ETD και διεγείρει τη δράση του, αναστέλλοντας την έξοδό του από τον πυρήνα. Στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής εξατάσθηκε η υπόθεση ότι η έκφραση της επικράτειας ETD ή μεταλλαγμένων μορφών της ως ανασυνδυασμένα ανεξάρτητα πολυπεπτίδια, σε κύτταρα που καλλιεργούνται σε συνθήκες υποξίας είναι δυνατόν να εμποδίσει την φωσφορυλίωση και συνεπώς την ενεργοποίηση του ενδογενούς HIF-1α. Πειράματα με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) is a heterodimeric transcription factor that regulates the adaptation of cells to reduced oxygen level conditions. HIF-1 is composed of an alpha subunit (HIF-1α) that is induced by hypoxia and a beta subunit (HIF-1β or ARNT), which is constitutively expressed. HIF-1α stabiliyty depends on oxygen levels but HIF-1 activity is also regulated by oxygen-independent mechanisms, involving post-translational modifications such as phosphorylation.ERK phosphorylates the ETD domain of HIF-1α and stimulates its activity by blocking its nuclear export. The first part of this study concerns the investigation of the hypothesis that expression of ETD or its mutant forms as recombinant independent polypeptides in cells that were cultured under hypoxic conditions may inhibit the phosphorylation and subsequent activation of endogenous HIF-1α. Experiments with different plasmid expression vectors and in different cell lines have shown that ETD peptides containing the ERK ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37028
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37028
ND
37028
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of hypoxia inducible factor HIF-1α regulation via phosphorylation and its role in cellular metabolism
Συγγραφέας
Κούρτη, Μαρία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμων Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βασικών Επιστημών. Εργαστήριο Βιοχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Σίμος Γεώργιος
Γερμενής Αναστάσιος
Λιάκος Παναγιώτης
Σακελλαρίδης Νικόλαος
Γεωργάτσου Ελένη
Μυλωνής Ηλίας
Χαχάμη Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Υποξία; Επαγόμενος από την υποξία παράγοντας 1α; Μεταβολισμός; Κινάση καζεΐνης 1δ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
192 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)