Η λειτουργία της πρωτεΐνης θερμικού σοκ των 70 kDa (heat shock protein 70: Hsp70) στα θηλαστικά κύτταρα

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αναλύουμε την εμπλοκή της Hsp70 σε 3κυτταρικούς μηχανισμούς.Πρώτον, η μετακίνηση της Hsp70 προς τον πυρήνα-πυρηνίσκους μετάαπό στρες, θερμικό ή οξειδωτικό, γίνεται προκειμένου αυτή νασυμμετάσχει σε μονοπάτι που σχετίζεται με την προστασία τουνουκλεοπλασματικού και του ριβοσωμικού DNA των πυρηνίσκων απόσημειακές θραύσεις. Η Hsp70 προσδένεται με την PARP-1 και τηνXRCC1, για την επιτέλεση της δράσης της.Δεύτερον, η Hsp70 εμπλέκεται στην απόπτωση των καρκινικώνκυττάρων από στρες μέσω της συνεργασίας της με την πρωτεΐνηp14ARF. Η αποσιώπηση της p14ARF σε καρκινικά κύτταρα μας έδειξεαυξημένη αντοχή στον κυτταρικό θάνατο μετά από θερμικό ή οξειδωτικόστρες. Η προστασία αυτή φαίνεται να προέρχεται από την αύξηση τωνεπιπέδων της β-κατενίνης, μιας πρωτεΐνης που ρυθμίζει μεταγραφικάτην p14ARF, όπως φανέρωσαν μελέτες αποσιώπησης της β-κατενίνης.Στην περίπτωση αυτή, ο προστατευτικός ρόλος της p14ARF φάνηκε νααίρεται μετά από στρες, με τα επίπεδα της απόπτωσης να επανέρχονταιστα ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this project, we analyse the involvement of Hsp70 into 3 cellularmechanisms.Firstly, Hsp70’s translocation to the nucleus-nucleoli after heat oroxidative stress takes place in order for it to participate in a pathway thatrelates to the protection of nucleoli’s nucleoplasmic and ribosomal DNAfrom strand breaks. Hsp70 binds to PARP-1 and XRCC1 in order toachieve its purpose.Secondly, Hsp70 is involved in the apoptosis of cancer cells afterstress, through co-operation with p14ARF. Silencing of p14ARF in cancercells has demonstrated increased tolerance in cellular death after heator oxidative stress. This protection seems to come from an increase inthe levels of b-catenin, a protein that transcriptionally regulates p14ARF,as indicated by b-catenin silencing studies. In this case, the protectiverole of p14ARF after stress seems to be suspended, with apoptotic levelsreaching these of mother cells. Furthermore, Hsp70 seems to regulateb-catenin levels in co-operation with p14ARF, as indicat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29026
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29026
ND
29026
Εναλλακτικός τίτλος
The function of heat shock protein 70 (Hsp70) in mammalian cells
Συγγραφέας
Καλαϊτζάκης, Αλέξανδρος του Τρύφων
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αγγελίδης Χαράλαμπος
Μιχάλης Λάμπρος
Βεζυράκη Πατρώνα
Γαλάρης Δημήτριος
Γεωργάτος Σπυρίδων
Καναβάρος Παναγιώτης
Νάκα Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτεΐνη θερμικού σοκ των 70 kDa; DNA βλάβες; Απόπτωση; Καρδιακή ανεπάρκεια; Θερμικό σοκ; Υπεροξείδιο υδρογόνου; Καρκίνος; Δοξορουβικίνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
180 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)