Η πορεία των γνωστικών και εκτελεστικών δεξιοτήτων στους συχνότερους τύπους άνοιας

Περίληψη

Σκοπός:Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μελέτη της εξέλιξης τωνγνωστικών, λεκτικών και μη λεκτικών δοκιμασιών, καθώς και τωνεκτελεστικών δεξιοτήτων στην ήπια γνωστική διαταραχή και σε ασθενείς μεδιαφορετικούς τύπους άνοιας. Επιπρόσθετος στόχος αποτέλεσε η μελέτη τηςεπίδρασης του ρόλου της εκπαίδευσης ως ανεξάρτητου παράγοντα στηνεξέλιξη της πορείας των δοκιμασιών που μελετήθηκαν στην ήπια γνωστικήδιαταραχή και σε ομάδα ασθενών με Νόσο Alzheimer, σε αυστηράεπιλεγμένους ασθενείς χωρίς αγγειακούς παράγοντες κινδύνου. Μέθοδος:Συμπεριλήφθησαν 105 ασθενείς με διάγνωση ήπια γνωστικήδιαταραχή (ΗΓΔ), πιθανή νόσο Alzheimer (ΝΑ), αγγειακή άνοια (ΑΑ) καιμετωποκροταφική άνοια (ΜΤΚΑ). Κριτήρια ένταξης στη μελέτη ήταν: ηλικίατων συμμετεχόντων > από τα 50 έτη, η καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας,ικανότητα κατανόησης και διατήρησης της προσοχής σε ένα ελάχιστα δυνατόεπίπεδο για τη σωστή ανταπόκριση στις ψυχομετρικές δοκιμασίες, ιστορικόγνωστικής έκπτωσης για τουλάχιστον 6 μήνες πριν την είσοδο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objectives:The main aim of the study was to estimate the course of the cognitiveand the executive abilities in the mild cognitive impairment and in patients withdifferent types of dementia. An additional purpose was to longitudinallyevaluate the potential association of educational level with performance onverbal and nonverbal tasks in individuals with mild cognitive impairment and inpatients with Alzheimer’s disease.Methods:We evaluated 105 patients diagnosed with Mild Cognitive Impairment(MCI), Alzheimer’s Disease (AD), Vascular Dementia (VaD) andFrontotemporal Dementia (FTD), age >50 years, good use of the Greeklanguage, understanding and ability to maintain attention to a least level forproper response to psychometric tests, history of cognitive impairment for atleast 6 months before entering the study and performance on cognitive testMMSE> 18. In groups of MCI, AD and FTD, patients with vascular risk factorswere excluded.Each patient underwent a clinical assessment packet as propo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36468
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36468
ND
36468
Εναλλακτικός τίτλος
The course of cognitive and executive functions in the most common types of dementia
Συγγραφέας
Τσιακίρη, Άννα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων. Κλινική Νευρολογική
Εξεταστική επιτροπή
Πιπερίδου Χαριτωμένη
Λειβαδίτης Μιλτιάδης
Ηλιόπουλος Ιωάννης
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
Τρυψιάνης Γρηγόριος
Βαδικόλιας Κωνσταντίνος
Τσιβγούλης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Νόσος Alzheimer; Αγγειακή άνοια; Μετωποκροταφική άνοια; Ήπια γνωστική διαταραχή; Γνωστικές λειτουργίες; Εκτελεστικές λειτουργίες; Γνωστικό απόθεμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
142 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)