Φυσικοχημική μελέτη της δράσης επιφανειοδραστικών ουσιών στην ανταλλαγή αερίων ρύπων μεταξύ υδάτινου και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος

Περίληψη

Η τεχνική της Αέριας Χρωματογραφίας Αναστρεφόμενης Ροής (Α.Χ.Α.Ρ.), χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης αερίων ρύπων με το υδάτινο περιβάλλον. Για την περίπτωση της προσρόφησης των αέριων ουσιών SO2 και NO2 στο υδάτινο περιβάλλον, οι φυσικοχημικές παράμετροι που προσδιορίζονται είναι ο συντελεστής διάχυσης του ρύπου στην υδάτινη φάση, DL, η σταθερά ταχύτητας για την αντίδραση του ρύπου με το νερό, kR, και ο συντελεστής κατανομής, K = KL / Kg, μεταξύ υδάτινης και αέριας φάσης. Για την περίπτωση όμως της εξάτμισης των SO2 και CH3SCH3 από το υδάτινο περιβάλλον η προσδιοριζόμενη παράμετρος είναι ο συντελεστής kc, ο οποίος αφορά τη ταχύτητα μεταφοράς μάζας του ρύπου από την υδάτινη στην αέρια φάση. Ο προσδιορισμός των παραμέτρων γίνεται από την εξαγωγή του μαθηματικού μοντέλου της αλληλεπίδρασης, το οποίο συνδέεται με το πειραματικά μετρούμενο μέγεθος που είναι το ύψος των κορυφών δειγματοληψίας. Αναστρέφοντας τη ροή του φέροντος αερίου, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνουμε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Reversed Flow Gas Chromatography (R.F.G.C) technique was used for studying interactions between gaseous pollutants and aquatic environment. For the gaseous pollutants SO2 and NO2 adsorption and dilution in the water environment were investigated by calculating physicochemical parameters such as diffusion coefficient of the gaseous pollutant in the liquid phase, DL, rate constant for the chemical reaction of the pollutant with the water, kR, and distribution coefficient, K = KL / Kg, for the gaseous pollutant between the liquid and the gas phase. For the evaporation process of the gaseous pollutants SO2 and CH3SCH3 from the water environment the determined physicochemical parameter was the mass coefficient kc. The coefficient kc refers to the rate of the mass transport of the pollutant from the water to the gaseous phase. All the above parameters can be calculated by applying experimental results on appropriate mathematical models. After the determination of the physicochemical para ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35898
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35898
ND
35898
Εναλλακτικός τίτλος
Physicochemical study of the surfactant action in the interchange process of gaseous pollutants between aquatic and atmospheric environment
Συγγραφέας
Σεβαστός, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας. Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κολιαδήμα Αθανασία
Καραϊσκάκης Γεώργιος
Καπόλος Ιωάννης
Ντάλας Ευάγγελος
Λυκουργιώτης Αλέξιος
Μαρούλης Γεώργιος
Παπαθεοδώρου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Αέρια χρωματογραφία αναστρεφόμενης ροής (Α.Χ.Α.Ρ); Αέριοι ρύποι; Υδάτινο περιβάλλον; Τεχνητό θαλασσινό νερό; Προσρόφηση; Εξάτμιση; Επιφανειοδραστικές ουσίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxviii, 323 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)