Περιβαλλοντική διερεύνηση παραγόντων συνθηκών άνεσης και μικροκλίματος σε ελεύθερους αστικούς χώρους

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη έχει στόχο, μέσα από έρευνα και επιτόπιες μετρήσεις σε υπαίθριους αστικούς χώρους, την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το αστικό μικροκλίμα, τη διερεύνηση συμπεριφοράς και επίδρασης των δομικών υλικών στο μικροκλίμα της περιοχής, την εφαρμογή βιοκλιματικών αρχών στον περιβαλλοντικό βιοκλιματικό σχεδιασμό / αναπλάσεις, καθώς και την εφαρμογή παρεμβάσεων, με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, και κατά συνέπεια των συνθηκών θερμικής άνεσης. Ειδικότερα, η διατριβή επιχειρεί τη συγκριτική αξιολόγηση της επίδρασης των παραμέτρων σχεδιασμού των υπαίθριων αστικών χώρων στο μικροκλίμα και τις συνθήκες άνεσης, με την εξέταση της κάθε παραμέτρου του μικροκλίματος, τη συγκριτική ανάλυση μεταξύ τους, την εξαγωγή συμπερασμάτων, για πέντε διαφορετικούς υπαίθριους αστικούς χώρους και στις τέσσερις εποχές του έτους. Αφού έλαβε υπόψη, την ανάλυση των παραμέτρων σχεδιασμού, καθώς και τις επιδράσεις των παρεμβάσεων σχεδιασμού στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study aims, through research and field measurements in open urban spaces, to draw conclusions regarding the factors that affect the urban microclimate, to study the behavior and effect of coating materials to the urban microclimate, and the application of bioclimatic design and certain interventions, aiming to upgrade the urban environment and consequently, the thermal comfort conditions. More specifically, the study attempts to benchmark the effect of design parameters of outdoor urban spaces to the microclimate and the comfort conditions, by taking into account each parameter of the microclimate, doing a comparative analysis between them, and drawing conclusions, for five different outdoor urban spaces and in all four seasons. Taking into account the analysis of the design parameters and the effects of design interventions to the microclimate, it focuses on thermal indices expressing the conditions of thermal comfort of pedestrians outdoors.It is clear that in real field ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35748
ND
35748
Εναλλακτικός τίτλος
Environmental research on factors of comfort conditions and microclimate in urban open spaces
Συγγραφέας
Μιχαλοπούλου, Κωνσταντινιά του Θωμάς
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Αναστασίου Μαρία
Λιανός Νικόλαος
Κοσμόπουλος Παναγιώτης
Παπαδόπουλος Άγις
Ζαχαρόπουλος Ηλίας
Μιχαλακάκου Παναγιώτα
Τρυπαναγνωστόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Υπαίθριοι αστικοί χώροι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
698 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)