Αξιολόγηση της επίδρασης των παραμέτρων σχεδιασμού στη διαμόρφωση του μικροκλίματος των αστικών υπαίθριων χώρων και στις συνθήκες θερμι...

Περίληψη

Η διατριβή επιχειρεί να διερευνήσει την αλληλεπίδραση διαφόρων παραμέτρων σχεδιασμού που επηρεάζουν το μικρόκλιμα των υπαίθριων αστικών χώρων και τη θερμική άνεση των πεζών , και τη σχετική επιρροή της κάθε παραμέτρου, με στόχο τον καθορισμό ενός εργαλείου αξιολόγησης και ιεράρχησης σχεδιαστικών επιλογών και πρακτικών για τη ρύθμιση και βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών στον αστικό χώρο. Η έρευνα ξεκίνησε με βιβλιογραφική επισκόπηση, συνεχίστηκε με επιτόπια παρατήρηση και καταγραφή πραγματικών μικροκλιματικών δεδομένων σε επιλεγμένους υπαίθριους χώρους και συμπληρώθηκε με παραμετρική ανάλυση μέσω προσομοίωσης. Η επιτόπια έρευνα έγινε με στόχο τον εντοπισμό των διαφορών του μικροκλίματος σε πραγματικούς αστικούς χώρους και τη συλλογή στοιχείων για τη ρύθμιση προγραμμάτων προσομοίωσης. Ακολούθησε μοντελοποίηση και προσομοίωση του μικροκλίματος των υπαίθριων χώρων με διαφορετικά εξειδικευμένα προγράμματα, τα οποία αξιολογήθηκαν ως προς τη δυνατότητα προσέγγισης των πραγματικών συνθηκώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis attempts a research on the interaction of various design parameters affecting the microclimate and thermal comfort in open urban spaces as well as the relative effect of each parameter, and aims on generating an evaluation tool of design options and practices for improving microclimate conditions in urban areas. The research begun with literature review continued with on site observations and microclimate monitoring in selected urban spaces and was supplemented by a parametric analysis through simulations. The on site research aimed on detection of microclimate variations in real urban environments and on data collection for validating simulation software. Monitoring was followed by modelling and simulations of the examined urban microclimates by specialized software which were evaluated based on the simulation results convergence with real conditions. Simulations by the appropriate software were used for examining isolated design parameters aiming to a comparative evaluatio ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27035
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27035
ND
27035
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of design parameters’ effects on urban open spaces’ microclimate development and on thermal comfort conditions, during the summer period in Mediterranean climate
Συγγραφέας
Χατζηδημητρίου, Αγγελική (Πατρώνυμο: Ευθύμιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Αξαρλή Κλειώ
Γιάννας Σίμος
Αραβαντινός Δημήτριος
Μπίκας Δημήτριος
Τσικαλουδάκη Κατερίνα
Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαίρη
Πολυχρονόπουλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αστικοί υπαίθριοι χώροι; Αστικό μικροκλίμα; Θερμική άνεση; Προσομοίωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
583 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)