Μη-γραμμικές οπτικές διαδικασίες σε δομημένο φωτονικό περιβάλλον

Περίληψη

Μια σχετικά νέα περιοχή έντονης ερευνητικής δραστηριότητας ασχολείται με τημελέτη των οπτικών ιδιοτήτων κβαντικών συστημάτων (ατόμων/μορίων καιημιαγώγιμων κβαντικών τελειών) συζευγμένων με πλασμονικές (μεταλλικές)νανοδομές. Τα ισχυρά πεδία και ο έντονος περιορισμός του φωτός που σχετίζονται μετους πλασμονικούς συντονισμούς οδηγούν σε ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ τωνηλεκτρομαγνητικών πεδίων και των κβαντικών συστημάτων κοντά σε πλασμονικέςνανοδομές. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τα κβαντικά συστήματα μπορεί να επιτευχθείεξωτερικός έλεγχος των οπτικών ιδιοτήτων της υβριδικής φωτονικής δομής. Στηδιδακτορική διατριβή μελετάται θεωρητικά και υπολογιστικά η οπτική απόκρισησυμπλεγμάτων κβαντικών συστημάτων με μεταλλικές νανοδομές, δίνοντας έμφασησε μη-γραμμικές και κβαντικές οπτικές διαδικασίες. Στα συστήματα αυτά ταεπιφανειακά πλασμόνια των μεταλλικών νανοδομών επηρεάζουν σημαντικά, τόσο τοηλεκτρομαγνητικό πεδίο που αλληλεπιδρούν τα κβαντικά συστήματα, όσο και τορυθμό αυθόρμητης εκπομπής των κβαν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A relatively new area of active research involves the study of the optical propertiesof quantum systems (atoms/molecules and semiconductor quantum dots) coupled toplasmonic (metallic) nanostructures. The large fields and the strong light confinementassociated with the plasmonic resonances enable strong interaction between the electromagneticfield and quantum systems near plasmonic nanostructures. In addition,using the quantum system one may achieve external control of the optical propertiesof the hybrid photonic structure. In this thesis we analyze both theoretically andcomputationally the optical response of hybrid nanosystems comprised of quantumemitters and plasmonic nanostructures. We put emphasis on the study of nonlinearand quantum optical processes. In these systems the spontaneous decay rate and theelectromagnetic field that interacts with the quantum emitter is significantly modifiedby the surface plasmons of the plasmonic nanostructures. We study cases of bothsimple and more ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35387
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35387
ND
35387
Εναλλακτικός τίτλος
Nonlinear optical processes in structured photonic environment
Συγγραφέας
Ευαγγέλου, Σοφία (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Πασπαλάκης Εμμανουήλ
Γιαννόπαπας Βασίλειος
Knight Peter
Βάινος Νικόλαος
Μπασκούτας Σωτήριος
Τερζής Ανδρέας
Φωτεινός Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μη-γραμμική οπτική; Κβαντικά συστήματα; Ημιαγώγιμες κβαντκές τελείες; Μεταλλικές νανοδομές; Πλασμονική; Σύμφωνη αλληλεπίδραση φωτός-ύλης; Φαινόμενα κβαντικής συμφωνίας και συμβολής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
x, 147 σ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)