Η νέα Ευρωπαϊκή πολιτική για τις Θαλάσσιες μεταφορές: θεώρηση, εξειδίκευση και πολυκριτηριακή ανάλυση υπό το πρίσμα των ελληνικών αναγκών και των προοπτικών ανάπτυξης: εφαρμογή στον κλάδο της ελληνικής ακτοπλοΐας

Περίληψη

Στόχος της διατριβής αποτελεί η διαμόρφωση ενός πλαισίου υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής στον κλάδο των θαλασσίων μεταφορών. Το προτεινόμενο πλαίσιο βασίζεται σε μια πολυκριτηριακή μεθοδολογία συνεργατικής αξιολόγησης πολιτικών θαλασσίων μεταφορών προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας υπό το πρίσμα και τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής του κλάδου.Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν έναν πολύ σημαντικό τομέα της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής οικονομίας και ένα κρίσιμο κρίκο των παγκόσμιων, περιφερειακών και τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων αναγκαίο για την εξασφάλιση της παροχής των περισσότερων πρώτων υλών, καυσίμων και τελικών προϊόντων. Πέρα από σημαντικός, ο κλάδος των θαλασσίων μεταφορών είναι και εξαιρετικά πολύπλοκος δεδομένης της αλληλεπίδρασης και της αλληλεξάρτησής του με μια σειρά άλλων κλάδων και κοινωνικό-οικονομικών τομέων καθώς και ενός μεγάλου αριθμού φορέων με διαφορετικούς και συχνά αντικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis aim at developing a policy support framework facilitating the decision making process in the area of maritime transport. The proposed framework is based on a collaborative multi-criteria evaluation methodology, applied in a multi-actors environment and adjusted to the needs and particularities of the Greek maritime transport sector under the consideration of the key objectives and priorities of the European maritime transport policy.Maritime transport consists a very important sector of the Greek and European economies and a crucial link in the global, regional and local supply chains, ensuring the supply of energy, food and commodities. Policy making in the area of maritime transportation is developed and implemented under conditions of multiple objectives (due to the wide spectrum of the involved stakeholders) and constraints in an environment characterized by high complexity. The above creates the requirement of powerful and flexible decision support structures, a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35191
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35191
ND
35191
Εναλλακτικός τίτλος
The new European Maritime Transport Policy: review, specialisation and multi-criteria analysis in light of the needs and development opportunities of Greece
Συγγραφέας
Γαγάτση, Ελισάβετ του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης. Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Εξεταστική επιτροπή
Πυργίδης Χρίστος
Γιαννόπουλος Γεώργιος
Νανιόπουλος Αριστοτέλης
Σαμπράκος Ευάγγελος
Αϋφαντοπούλου Γεωργία
Βούγιας Σπυρίδων
Παπαθανασίου Ιάσων
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτική θαλασσίων μεταφορών; Πολυκριτηριακή ανάλυση; Αξιολόγηση πολλαπλών εμπλεκομένων; Υποστήριξη λήψης αποφάσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
307 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)