Οι επιπτώσεις των προγραμμάτων CARDS και IPA της ΕΕ στη διοικητική ικανότητα της Κροατίας

Περίληψη

Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί αν και κατά πόσον η προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ, με τη μορφή της Κοινοτικής Βοήθειας για την Ανασυγκρότηση, την Ανάπτυξη και τη Σταθεροποίηση (CARDS) και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) ενεργεί ως υποκινητής της θεσμικής αλλαγής (εξευρωπαϊσμού) μέσω της επιρροής της στη διοικητική ικανότητα. Οι τρεις βασικοί στόχοι ήταν: να συμβάλει στη διευρυνόμενη βιβλιογραφία σχετικά με τη δημιουργία θεσμών (εξευρωπαϊσμός) στα Δυτικά Βαλκάνια, να ορίσει και να λειτουργικοποιήσει τον όρο «διοικητική ικανότητα», στο πλαίσιο της πολιτικής Διεύρυνσης και της προενταξιακής διαδικασίας και να διεξάγει σε βάθος ερευνητική μελέτη περίπτωσης σχετικά με το πώς τα προγράμαμτα CARDS και IPA επηρεάζουν τη διοικητική ικανότητα στην Κροατία και πώς αλληλεπιδρούν με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη διοικητική ικανότητα. Η μέθοδος για να επιτευχθεί αυτό είναι η ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με τη διοικητική ικανότητα, στα συστατικά στοιχεία των θ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this study was to establish whether and how EU pre-accession assistance in the form of Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation (CARDS) and Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) acts as an instigator of institutional change (Europeanisation) via its influence on administrative capacity. The three major objectives were: to contribute to the growing literature on institution-building (Europeanisation) in the Western Balkans; to define and operationalise the term ‘administrative capacity’ in the context of Enlargement and pre-accession; and to conduct in-depth case study research on how CARDS and IPA affect administrative capacity in Croatia and how they interact with other factors influencing administrative capacity. The method of achieving this is to disaggregate information on administrative capacity into the component elements of institutional structures, financial and human resources, and administrative systems and procedures. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35129
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35129
ND
35129
Εναλλακτικός τίτλος
The effects of EU CARDS/IPA on administrative capacity in Croatia
Συγγραφέας
Αντωνόπουλος, Ελευθέριος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
University of Strathclyde. School of Government and Public Policy. European Policies Research Centre
Εξεταστική επιτροπή
Danson Mike
Ferry Martin
McMaster Irene
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Διερεύνηση; Διοικητική ικανότητα; Κροατία; Προενταξιακή βοήθεια
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
427 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)