Διαχείριση κρίσεων στις επιχειρηματικές διαδικασίες και δραστηριότητες οργανισμών και επιχειρήσεων

Περίληψη

Η διατριβή έχει ως στόχο τον εμπλουτισμό της ήδη υπάρχουσας γνώσης, αναφορικά με τις δράσεις των οργανισμών/επιχειρήσεων για τη διαχείριση των κρίσεων, μέσω της δημιουργίας ενός δυναμικού και πολυσύνθετου μοντέλου ολοκληρωμένης αναπαράστασης της πραγματικότητας που ανταποκρίνεται στο αγοραίο περιβάλλον, με πολλαπλές αλληλεπιδράσεις και αλληλοσυσχετίσεις των διαδικασιών που απαρτίζουν το πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων, διαμέσου μιας πλειάδας δομο-λειτουργικών και οργανωτικο-διοικητικών χαρακτηριστικών του οργανισμού/επιχείρησης (με κύρια έμφαση στις οργανωτικές αλλαγές και τους διοικητικούς αναπροσδιορισμούς). Σύμφωνα με τα παραπάνω, τίθεται ένας βασικός προβληματισμός: Η οργανωτικο-διοικητική πλευρά των οργανισμών/επιχειρήσεων και οι στρατηγικά προσδιορισμένες διαχειριστικές επιλογές (στα πλαίσια των οργανωτικών αλλαγών και των διοικητικών αναπροσδιορισμών) είναι όντως δύο δευτερεύουσας σημασίας περιφερειακά στοιχεία της διαδικασίας διαχείρισης κρίσεων ή προσδιορίζουν - αυτοδύναμα ή σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis aims to enrich the existing knowledge regarding the actions of organizations/ enterprises for crisis management through the creation of a dynamic and complex integrated model representation of reality that corresponds to the market environment with multiple interactions and interrelationships of procedures that provide the context of crisis management, through a plurality of structural and organizational characteristics of the organization / enterprise (with a main emphasis on organizational change and realign administrative). Accordingly, there is a key concern: Is actually the organizational-administrative side of organizations / enterprises and strategically identified management options (in the context of organizational change and realign administrative) two minor elements of the regional crisis management or determine - independently or in conjunction with other variables - significantly, positively or negatively crisis management procedures, which constitute a large ex ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34751
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34751
ND
34751
Εναλλακτικός τίτλος
Crisis management in the business processes and activities of organizations, enterprises
Συγγραφέας
Γεροντογιάννης, Διονύσιος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Νικόλαος Κωνσταντόπουλος
Αριστείδης Σάμιτας
Μιχαήλ Μπεκιάρης
Γεράσιμος Καραμπελιάς
Βασίλειος Κέφης
Γεώργιος Κλήμης
Ελένη Γάκη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΜΜΕ και Επικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση κρίσεων; Οργανωτικές αλλαγές; Ικανότητες; Δεξιότητες; Δομο-λειτουργικά στοιχεία; Δυναμικό μοντέλο διαχείρισης κρίσεων; Στρατηγικές λήψης αποφάσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
448 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)