Η επίδραση της συνδυασμένης χορήγησης ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων στην ελκώδη κολίτιδα: πειραματική μελέτη σε επίμυες

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της επίδρασης των χορηγούμενων Ω3 και Ω6 λιπαρών οξέων στην κλινική και μικροσκοπική δραστηριότητα της πειραματικής ελκώδους κολίτιδας και στην τοπική και συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση. Χρησιμοποιήθηκαν 36 αρσενικοί επίμυες Wistar που τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες. Σε κάθε ομάδα χορηγήθηκε άλας θειοδεξτρανικού νατρίου (DSS) 8% για 8 ημέρες και ταυτόχρονα ανά 12 ώρες 3 ml νερό στην ομάδα Α, ειδικό διατροφικό διάλυμα υψηλής θερμιδικής απόδοσης στην ομάδα Β και ειδικό διατροφικό διάλυμα (Oxepa) που περιέχει Ω3 (εικοσαπενταενοϊκό) και Ω6 (γ-λινολενικό) λιπαρά οξέα στην ομάδα Γ. Παρατηρήθηκε προοδευτική απώλεια βάρους και διαρροϊκές αιμορραγικές κενώσεις σε όλα τα πειραματοζώα. Ο δείκτης δραστηριότητας της νόσου δεν διέφερε σημαντικά. Στην ομάδα Α παρατηρήθηκε έντονη φλεγμονή, απώλεια καλυκοειδών κυττάρων και κρυπτών και πολλαπλά λεμφοζίδια στην ομάδα Α. Στην ομάδα Β παρατηρηθήκαν πιο περιορισμένα έλκη, μέτρια φλεγμονή, περιορισμένη απώλεια καλυκοειδώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the study was to investigate the effect of the combined administration of Omega-3 and Omega-6 polyunsaturated fatty acids on the clinical and histopathologic features of experimental ulcerative colitis and on the local and systematic inflammatory response. 36 male Wistar rats were randomized in 3 groups. Ulcerative colitis was induced by administrating dextran sulfate sodium (DSS) 8% for 8 days. Coinstantaneously, each rat received twice a day 3ml of tap water for group A, a high caloric diet for group B, and a diet (oxepa) containing high levels of Omega-3 (eicosapentaenoic) and Omega-6 (gamma-linolenic) polyunsaturated fatty acids. Gradual loss of body weight and bloody diarrheic stools were observed in all rats. Disease activity index didn’t present significant variations between groups. Microscopic examination of the large intestine revealed extensive ulcerations, severe inflammation, loss of goblet cells and crypts and multiple lymphoid follicles in group A. In group B ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34609
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34609
ND
34609
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of the combined administration of Omega-3 and Omega-6 polyunsaturated fatty acids in ulcerative colitis: an experimental study in rats
Συγγραφέας
Ιωαννίδης, Ορέστης (Πατρώνυμο: Μαρκέλλος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Δ' Χειρουργική Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εξεταστική επιτροπή
Μπότσιος Δημήτριος
Παπαζιώγας Βασίλειος
Κουτελιδάκης Ιωάννης
Λαζαρίδης Χαράλαμπος
Καμπαρούδης Απόστολος
Αγγελόπουλος Σταμάτιος
Κεσίσογλου Ισαάκ
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Εικοσαπενταενοϊκό οξύ; Γ-λινολενικό οξύ; Άλας θειοδεξτρανικού νατρίου; Φλεγμονώδης αντίδραση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
179 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)