Οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: χριστιανοπαιδαγωγική θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή από θεματική άποψη εντάσσεται στο χώρο της Παιδαγωγικής και συγκεκριμένα στη Διδακτική έρευνα. Ο στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν οικονομικά μαθήματα σε δημόσια σχολεία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κεντρικής Μακεδονίας, σε σχέση με τους γενικούς σκοπούς και τις οδηγίες του αναλυτικού προγράμματος, το περιεχόμενο και τη μορφή του διδακτικού υλικού, τη χρήση των εποπτικών μέσων, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας, τον τρόπο διδασκαλίας που αφορά τους δύο τύπους Λυκείου, Ενιαίο Λύκειο και Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια και αν υπάρχει διαφορά στον τρόπο διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων γενικής παιδείας, κατεύθυνσης, αυξημένης βαρύτητας- επιλογής. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε βασικά θέματα που εμπίπτουν στη Διδακτική των οικονομικών μαθημάτων. Ακόμη αναφερθήκαμε αναλυτικά για τα οικονομικά μαθήματα στα ευρωπαϊκά και ελληνικά σχολεία, στα αναλυτικά προγράμματα των οικονομικών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation thematic is included in the field of Pedagogic and concretely in the Didactic research. The objective of research was are investigated the attitudes of teachers who teach economics courses in public schools in the Secondary education of Central Macedonia, concerning the general aims and the directives of the curriculum, the content and the form of instructive material, the use of supervisory means, teaching methods, the proposals of teaching planning, the way of teaching that concerns the two types of Lyceum, Lyceum and Technical Vocational School and if exists difference in the way of teaching of economic courses of general education, direction, increased gravity - selection. Then we presented key issues covered in the Didactics of economic courses. Still we were reported analytically for the economic courses in the European and Greek schools, in the curricula of economic courses while also in the models of teaching of economic courses. We analytically dealt with th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34471
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34471
ND
34471
Εναλλακτικός τίτλος
The teachers in teaching economics courses in secondary education: christianopaidagogiki theoretical and empirical approach
Συγγραφέας
Κεχαΐδου, Χρυσούλα του Δημήτριος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κογκούλης Ιωάννης
Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα
Σκιαδαρέσης Ιωάννης
Ρεράκης Ηρακλής
Παπασταμάτης Αδαμάντιος
Κόλτσιου-Νικήτα Άννα
Βαλκάνος Στέφανος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτικοί; Διδασκαλία; Οικονομικά μαθήματα; Δευτεροθάθμια εκπαίδευση; Κεντρική Μακεδονία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
407 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)