Μαθητές με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση στο μάθημα των θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι διδακτικές ενέργειες του δασκάλου: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν να παρουσιαστούν βασικές παράμετροι που αφορούν στα παιδιά με ελαφρά ή μέτρια νοητική υστέρηση (μ.μ.ε./μ.ν.υ.) αλλά και της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών (μ.τ.Θ.) στα παιδιά αυτά. Βασικοί στόχοι ήταν να καταγραφούν τα πρώτα δεδομένα προερχόμενα από το χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα του μ.τ.Θ. σε μ.μ.ε./μ.ν.υ. και η στάση των δασκάλων προς το μ.τ.Θ., οι οποίοι το διδάσκουν σε μ.μ.ε./μ.ν.υ. Επίσης, να καταγραφούν οι στρατηγικές διδασκαλίας και τα δεδομένα που λαμβάνουν οι δάσκαλοι αυτοί. Επιπλέον, να εντοπιστεί η πιθανή σχέση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των δασκάλων, των χρόνων υπηρεσίας τους και της εμπειρίας διδασκαλίας τους σε μ.μ.ε./μ.ν.υ. με το θέμα της προετοιμασίας, διεξαγωγής και αξιολόγησης του μ.τ.Θ. στα παιδιά αυτά. Στο θεωρητικό μέρος εξετάζονται η έννοια της νοημοσύνης, οι τρόποι αξιολόγησής της, ο Δείκτης Νοημοσύνης, η έννοια της νοητικής υστέρησης, τα αίτιά της και η θεώρηση των χαρακτηριστικών των ανθρώπων με νοητι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim of the thesis was to present the basic parameters that concern the children with mild or moderate mental retardation (c.w.m./m.m.r.) but also the teaching of the subject of Religious Education (R. E.) to these children. The fundamental objectives were to record the first data emanating from the area of primary education in Greece of the subject of R.E. in c.w.m./m.m.r. and the attitude of school teachers who teach c.w.m./m.m.r. towards the subject of R.E.. Also, to record teaching strategies and the data considered by those school teachers. Moreover, to locate the possible relation between the educational level of school teachers, their years of service and their experience of teaching c.w.m./m.m.r. with the subject of preparation, performance and evaluation of the lesson of R.E. in these children. In the theoretical part the concept of intelligence, the ways of its evaluation, the Intelligence Quotient, the concept of mental retardation, its cause and the consideration of the ch ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33307
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33307
ND
33307
Εναλλακτικός τίτλος
Pupils with mild and moderate mental retardation in the lesson of religious education in primary schools and the teacher's activities: theoretical and pragmatic approach
Συγγραφέας
Εφραιμίδης, Παύλος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κογκούλης Ιωάννης
Ρεράκης Ηρακλής
Αγαλιώτης Ιωάννης
Καλλιακμάνης Βασίλειος
Παπασταμάτης Αδαμάντιος
Μητροπούλου Βασιλική
Ράντζου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Νοητική υστέρηση; Μαθητές με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση; Μάθημα θρησκευτικών; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Διδακτικές ενέργειες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
viii, 298 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)