Οι οικονομικές και οργανωτικές επιπτώσεις από την υποχρεωτική εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) στην ελληνική οικονομία

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να καταγραφούν οι συνέπειες της υποχρεωτικής λογιστικής μετάβασης, από τα μέχρι πρότινος και για πολλά χρόνια εφαρμοζόμενα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Κινούμενοι προς αυτή την κατεύθυνση η παρούσα διατριβή αρχικά μελετά το θεωρητικό υπόβαθρο των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και των ΕΛΠ και αναλύει, ταξινομεί και σχολιάζει τις διαφορές τους. Στη συνέχεια, προκειμένου να αποκαλυφτούν οι συνέπειες της υποχρεωτικής λογιστικής μετάβασης και να αναδειχτούν οι ανωτέρω διαφορές, πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές εμπειρικές έρευνες. Στην πρώτη, μέσα από την πραγματοποίηση εξισώσεων παλινδρόμησης, εξετάστηκαν οι άμεσες συνέπειες της υποχρεωτικής υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, διερευνώντας την επιρροή τους στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στην δεύτερη εμπειρική ανάλυση, πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγια στις εισηγμένες επιχειρήσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καταγράφοντας τις απόψεις των άμεσα θ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis intends to present the consequences of mandatory transition from Greek Accounting Standards (GAS) to IAS/IFRS. The study initially examines the theoretical background of IAS/IFRS and GAS and analyses, classifies and comments on their differences. Then two independent empirical investigations were carried out in order to reveal the above mentioned differences. The first one examined, with the use of regression analysis, the direct consequences of the mandatory transition by exploring its effect on financial statements of listed companies in the Athens Stock Exchange. The second one recorded the opinion of the listed companies toward IAS/IFRS by using questionnaires as a research instrument. Both empirical investigations examined whether IAS/IFRS mandatory implementation has similar effects on all companies.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/32765
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/32765
ND
32765
Εναλλακτικός τίτλος
The financial and organizational consequences of the mandatory application of International Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting Standards in Greece
Συγγραφέας
Παπαδάτος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Π.)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Μπέλλας Αθανάσιος
Καζαντζής Χρήστος
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.); Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρισης (Δ.Π.Χ.Π.); Συνάφεια λογιστικών πληροφοριών; Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
533 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)