Ο βαθμός ετοιμότητας για υιοθέτηση και εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων του δημόσιου τομέα (IPSAS) από τον κλάδο των ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων: παράγοντες που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τη μετάβαση και την εφαρμογή τους

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στην αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τον Δημόσιο Τομέα (IPSAS) από τον κλάδο των Ελληνικών Δημόσιων Νοσοκομείων και στον εντοπισμό παραγόντων που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τη μετάβαση και την εφαρμογή τους.Για την επίτευξη του σκοπού της συγκεκριμένης Διδακτορικής Διατριβής τέθηκαν οι εξής στόχοι: Στόχος 1: Διερεύνηση ύπαρξης κατάλληλης οργανωσιακής κουλτούρας. Στόχος 2: Διερεύνηση της αντίληψης των εμπλεκόμενων (θετικής ή αρνητικής) όσον αφορά: α) την ευκολία εφαρμογής και β) την αξία της συνεισφοράς των IPSAS. Στόχος 3: Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι καθιερωμένες σχέσεις ηγεσίας-υφισταμένων ευνοούν την υιοθέτηση και την εφαρμογή των IPSAS. Στόχος 4: Διερεύνηση αντιλήψεων των εμπλεκόμενων όσον αφορά: α) το κατά πόσο οι «παράγοντες» που επηρέασαν άλλες χώρες στην υιοθέτηση των IPSAS (θετικά ή αρνητικά) θα επηρεάσουν αντίστοιχα και την εφαρμογή τους στην Ελλάδα στον χώρο τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis focuses on the assessment of the degree of readiness of the Greek Public Hospitals GPHs sector for the adoption and application of International Accounting Standards for the Public Sector (IPSAS) and the identification of factors that make it difficult or facilitate their transition and implementation. In order to achieve the purpose of this Doctoral Thesis, the following objectives have been set: Objective 1: Investigation of the existence of the appropriate organisational culture. Objective 2: Examination of the perception of those involved (positive or negative) regarding: a) ease of implementation and b) the value of the IPSAS contribution. Objective 3: Assessment of the extent to which established leadership-subordinate relationships favour the adoption and implementation of IPSAS by the Greek Public Hospitals. Objective 4: Investigation of the perceptions of those involved regarding: a) whether the "factors" that influenced other countries with respect to the a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55128
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55128
ND
55128
Εναλλακτικός τίτλος
The degree of readiness for the adoption and implementation of international public sector accounting standards (IPSAS) by the Greek public hospitals sector: factors that facilitate or hinder the transition and their implementation
Συγγραφέας
Δάλλα, Κωνσταντία (Πατρώνυμο: Δημοσθένης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
University of Nicosia
Εξεταστική επιτροπή
Λόης Πέτρος
Μακρυγιαννάκης Γεώργιος
Σώρρος Ιωάννης
Βρόντης Δημήτριος
Τσαγκάρη Χαριτίνη
Ταμπουρατζή Ευθαλία
Γεωργίου Ιφιγένεια
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοίκηση
Λέξεις-κλειδιά
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ); Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (ΔΛΠΔΤ); Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ); Νέα δημόσια διοίκηση; Νέα δημόσια οικονομική διαχείριση; Εθνικό σύστημα υγείας; Λογιστική δεδουλευμένης βάσης; Λογιστική ταμειακής βάσης; Οικονομικές καταστάσεις; Οργανωσιακή κουλτούρα; Κοινωνικές σχέσεις
Χώρα
Κύπρος
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)