Η πολιτική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο) μεταπολεμικά στην Ελλάδα

Περίληψη

Η εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη –Citizenship Education- αποτελεί βασικόσκοπό των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων. Περιλαμβάνει τη μεθοδική καλλιέργειατων πολιτικών αξιών και τη σπουδή των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών, με απώτεροστόχο την ανάπτυξη αυτόνομης και δημοκρατικής προσωπικότητας. Αντικείμενο τηςπαρούσας μελέτης αποτελεί η Πολιτική Αγωγή στην Ελλάδα κατά το δεύτερο ήμισυ τουεικοστού αιώνα (Μεταπολεμική περίοδος, Δικτατορίας, Μεταπολίτευσης). Διερευνώνται ταερωτήματα: Ποιο είναι το status του μαθήματος της πολιτικής αγωγής, κατά την εξεταζόμενηπερίοδο και σε σχέση με το κοινωνικο-ιστορικό του πλαίσιο. Ποιες ρυθμίσεις θεσμοθετήθηκαν αναφορικά με τα αναλυτικά προγράμματα και τασυνοδευτικά υλικά του μαθήματος για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο. Ποιες εκπαιδευτικές πρακτικές εφαρμόζονται στα Νηπιαγωγεία για τηνκοινωνικοποίηση των παιδιών και την ανάπτυξη πολιτικών αξιών. Ποιο είναι το ιδεολογικό περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων των μαθημάτων«Αγωγή του Πο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Citizenship Education is a primary goal of modern educational systems. It involves thesystematic cultivation of political values and the study of social and political institutions inorder to achieve its ultimate goal, namely the development of autonomous and democraticpersonalities. This research examines Citizenship Education in Greece during the second halfof the twentieth century (Post-war era, Dictatorship, Transition to Democracy to the presentday). The following questions are addressed:• What is the status of the school subject of “Civic Education” during this period and inrelation to its socio-historical context.• What regulations were introduced with regard to curricula and teaching materials forKindergarten and Primary School.• What educational practices are implemented in Kindergarten to promote children’ssocialization and the development of political values.• What is the ideological content of school textbooks for the subjects of “CivicEducation” and “Social and Political Ed ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31942
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31942
ND
31942
Εναλλακτικός τίτλος
Citizenship education in primary education (kindergarten and primary school) in post war Greece
Συγγραφέας
Μουσένα, Ελένη (Πατρώνυμο: Λάζαρος)
Ημερομηνία
2004
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Τσαρδάκης Δημήτριος
Κυπριανός Παντελής
Νόβα-Καλτσούνη Χριστίνα
Βεργίδης Δημήτριος
Γεωργογιάννης Παντελής
Μπαγάκης Γεώργιος
Σωτηρόπουλος Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αγωγή του πολίτη; Πολιτική ταυτότητα; Αυτονομία; Διαφορετικότητα; Αναλυτικό πρόγραμμα; Νηπιαγωγείο; Δημοτικό σχολείο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
321 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)