Όψεις πολιτικής κοινωνικοποίησης δωδεκαετών μαθητών του ελληνικού δημόσιου δημοτικού σχολείου

Περίληψη

Σκοπός της παρούσης διατριβής είναι η καταγραφή διαστάσεων του πολιτικού εαυτού του δωδεκαετούς μαθητή του ελληνικού δημόσιου δημοτικού σχολείου και η αξιολόγηση παραμέτρων που σχετίζονται σημαντικά μ’ αυτές. Μέχρι σήμερα, όπως δείχνει η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, σε διαφορετικές περιόδους και με διάφορα κάθε φορά ζητούμενα, ερευνάται το σχετικό πεδίο συνεχώς από τη δεκαετία του 1930 μέχρι και σήμερα και εκπονούνται διεθνείς έρευνες οι οποίες περιλαμβάνουν και την Ελλάδα. Λόγω της φύσης του αντικειμένου, και σε συμφωνία με προηγούμενους ερευνητές, επιλέξαμε την ποσοτική προσέγγιση στο πλαίσιο ενός εμπειρικού-αναλυτικού υποδείγματος. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο. Το συνθέσαμε συγκεράζοντας κυρίως τρεις παραμέτρους α)τις θεματικές που συχνότερα έχουν απασχολήσει τους ανάλογους ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό β)τις προβλέψεις των οικείων αναλυτικών προγραμμάτων του δημοτικού σχολείου για τα μαθήματα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this research is to study the political dimensions of twelve year old students of the Greek public elementary school and the evaluation parameters that are significantly associated with them. So far, as shown in this survey, regarding to the bibliography in different periods and way different matter each time, it is been examined continuously since the 1930's until today, that drawns international investigations, which also includes Greece. Due to the nature of this object, and in agreement with previous researches, we have chosen a quantity approach in an empirical-analytical model. As a data collection tool we have used the questionnaire. We have synthesized it reconciling three main parameters a) thematic issues that often have occupied researchers in Greece and abroad, b) estimates of relevant curricula of primary school subjects of Civics and c) topics in which, in cooperation with the supervising teacher it was decided to prior this issue. Following a theoretical ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25901
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25901
ND
25901
Εναλλακτικός τίτλος
Aspects of political socialization of twelve year old students of the greek public elementary school
Συγγραφέας
Καρναβάς, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Ζαχαρίας)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Λαογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Τζάνη Μαρία
Ματσαγγούρας Ηλίας
Γκίβαλος Μενέλαος
Παπαδάτος Ιωάννης
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ
Μπαμπάλης Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Πρώιμη πολιτική κοινωνικοποίηση; Πολιτική κοινωνικοποιήση; Κοινωνικά πρότυπα; Χαρακτηριστικά καλού πολίτη; Εμπιστοσύνη σε εξουσία; Στοιχεία εθνικού εαυτού; Στοιχεία εθνικού άλλου; Κομματική κληρονομικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
500 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)