Μελέτη της βελτίωσης των υφισταμένων διαδικασιών για την εκτέλεση των προμηθειών στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και η υποστήριξη της εφαρμογής νέων μοντέλων δημόσιων προμηθειών

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει τίτλο: «Βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών για την εκτέλεση των προμηθειών στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και η υποστήριξη της εφαρμογής νέων μοντέλων δημόσιων προμηθειών», προέκυψε μέσα από την ανάγκη συνεισφοράς στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας και εξοικονόμησης πόρων (ανθρώπινων και υλικών) σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλο τον κόσμο και κυρίως για την Ελλάδα.Υπό το φώς μιας σειράς θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών και του ταχέως αυξανόμενου κόστους της υγείας, οι κυβερνήσεις παγκοσμίως λαμβάνουν δράση και σημαντικές αλλαγές πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλές από αυτές έχουν μια άμεση επίδραση στην εφοδιαστική αλυσίδα της υγείας. Πολλές εθνικές αρχές ανέπτυξαν ή θα αναπτύξουν κανονισμούς που θα απαιτούν συστήματα αυτόματης αναγνώρισης σειριακής διάταξης και ιχνηλασιμότητας στην υγεία προκειμένου να βελτιώσουν την ασφάλεια των ασθενών.Μέχρι το 2050 οι δαπάνες για την υγεία θα ανέλθουν στο 20% του ΑΕΠ λόγω της γήρανσης του πλη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation entitled «Improvement of the existing procedures for procurement implementation in public hospitals and the support of implementation of new public procurement models», resulted as an internal need for resources saving (human and material) and for contribution to the Hellenic Public Health System in a very difficult economic situation for the world and especially for Greece.Governments, globally, undertake strategic changes under the shadow of a light of increasing health cost and some other serious issues concerning patients’ insurance. A lot of these changes have a direct effect in health supply chain. Public authorities developed or will oblige to develop regulations requiring systems of automated identification of serial provision and tracing in health in order to improve patients insurance.Until 2050 health expenses will rise to 20% of GDP due not only to population aging but also to the improved but expensive medicines. Governments take measures for the r ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31586
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31586
ND
31586
Εναλλακτικός τίτλος
Improvement of the existing procedures for procurement implementation in public hospitals and the support of new public procurement models applications
Συγγραφέας
Καραφύλλης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Χονδροκούκης Γρηγόριος
Μπλέσιος Νικόλαος
Μαντάς Ιωάννης
Κιουλάφας Κυριάκος
Μοσχούρης Σωκράτης
Καλοκαιρινού Αθηνά
Κατοστάρας Θεοφάνης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσια νοσοκομεία; Ηλεκτρονικές προμήθειες; Εφοδιαστική αλυσίδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 225 σ. και Β' τομος 552 σ.), πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)