Οι συμβάσεις προμηθειών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων κατά το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το ελληνικό οικονομικό δίκαιο

Περίληψη

Βασικός σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η αξιολόγηση της επίδρασης τηςκείμενης νομοθεσίας στο πεδίο των συμβάσεων προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων.Μεθοδολογικά, διενεργείται, κατά περίπτωση, αρχειακή έρευνα ή στατιστική επεξεργασία. Γιατον μη στρατιωτικό εξοπλισμό, υφίστανται ανάγκες προς κάλυψη, που αφορούν σε στοιχείαόπως η τήρηση των βασικών Αρχών των προμηθειών και η ενδυνάμωση των ένδικων μέσων,ενώ για τον στρατιωτικό εξοπλισμό, οι ανάγκες παραμένουν ίδιες αλλά με παραλλαγές. Σεδιεθνές επίπεδο, οι ρυθμίσεις για τον μη στρατιωτικό εξοπλισμό είναι υποτυπώδεις καιαπουσιάζουν προβλέψεις για τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Οι περισσότερες ανάγκες πουαναφέρονται στον μη στρατιωτικό εξοπλισμό ικανοποιούνται ελάχιστα και σχεδόν όλες οισχετικές με τον στρατιωτικό εξοπλισμό δεν καλύπτονται καθόλου. Βασική πρόταση αποτελεί ηπεραιτέρω επικαιροποίηση της ΣΔΣ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριο ζήτημα αποτελούν οιεκτεταμένες εξαιρέσεις περί ανάθεσης συμβάσεων για θέματα άμυνας και ασφάλειας. Οιπερισσότε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this study is to evaluate the impact of the legislation in the field ofthe Hellenic Armed Forces’ (AF) procurement contracts. Methologically, archive and statisticalresearch is carried out where appropriate. As far as the non-defence equipment is concerned,there are needs under the protection of the law including compliance with the principles ofprocurement and remedies reinforcement. Regarding defence equipment, the needs remain thesame but vary. At the international level, the regulations for non-defense equipment arerudimentary and there are not provisions for defense equipment. Most of the needs refer to thenon-defense equipment meet minimum coverage and almost all related to defense equipmentneeds are not covered at all. The basic suggestion is the further updating of the Agreement onGovernment Procurement. At the European level, the main issue is the extensive exemptionsfor procurement of defence and security equipment. Most of the needs reffered to the nondef ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39668
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39668
ND
39668
Εναλλακτικός τίτλος
Hellenic armed forces’ procurement contracts according to the international, european and hellenic economic law
Συγγραφέας
Γκιώνης, Χρίστος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Νομική. Τμήμα Νομικής. Τομέας Διεθνών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Μπρεδήμας Αντώνιος
Καλαβρός Γρηγόριος-Ευάγγελος
Γκλαβίνης Παναγιώτης
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
Χρυσομάλλης Μιχαήλ
Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Αμυντικές προμήθειες; Προμήθεια εξοπλισμών; Νομική διάσταση των συμβάσεων ΕΔ; Σύναψη συμβάσεων με το Δημόσιο; Συμβάσεις; Προμήθειες; Άμυνα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxi, 297, πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)