Αλγερικές μέθοδοι ανάλυσης και σύνθεσης σταθεροποιητικών αντισταθμιστών ανάδρασης γραμμικών πολυμεταβλητών συστημάτων αυτόματου ελέγχου

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας ιδακτορικής ιατριβής είναι η ανάπτυξη καιεξέλιξη μαθηματικών τεχνικών ανάλυσης και σύνθεσης σταθεροποιητικώνελεγκτών ή αντισταθμιστών για γραμμικά και χρονικά αναλλοίωτα πολυμετα-βλητά συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου με αλγεβρο-πολυωνυμικές μεθόδους.Τέτοιες μέθοδοι είναι μοντέρνες τεχνικές ανάλυσης και σύνθεσης συστημάτων,σημάτων και βιομηχανικών διαδικασιών που βασίζονται σε μαθηματικά μοντέλαφυσικών συστημάτων και διαδικασιών, τα οποία συνίστανται από συστήματαγραμμικών διαφορικών και αλγεβρικών εξισώσεων ή εξισώσεων διαφορών μεσταθερούς συντελεστές. Οι μαθηματικές τεχνικές ανάλυσης και σύνθεσηςσταθεροποιητικών ελεγκτών τέτοιων συστημάτων προκύπτουν ως συνέπειεςαλγεβρικών ιδιοτήτων μαθηματικών μοντέλων πολυμεταβλητών συστημάτων, ταοποία περιγράφονται με πίνακες ρητών συναρτήσεων, και κάτω απόμετασχηματισμούς που περιγράφουν με αλγεβρικό τρόπο τη διασύνδεσημαθηματικών μοντέλων πολυμεταβλητών συστημάτων μέσω ανάδρασης. Σκοπόςτους είναι ο έλεγχος και η αλλαγή (όπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the present PhD Thesis is the development and evolution ofmathematical techniques of analysis and synthesis of stabilizing controllers orcompensators for linear and time invariant multivariable Automatic Controlsystems with algebraic-polynomial methods. Such methods are moderntechniques of analysis and synthesis of systems, signals and industrial processesbased on mathematical models of natural systems and processes, consisting ofsystems of linear differential and algebraic equations or difference equations withconstant coefficients. The mathematical techniques of analysis and synthesis ofstabilizing controllers for such systems are derived as consequences of algebraicproperties of mathematical models of multivariable systems described by rationalmatrices, and under transformations which describe in an algebraic way theinterconnection of mathematical models of multivariable systems via feedback.Their purpose is the control and change (whenever this is possible) of thestr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30518
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30518
ND
30518
Εναλλακτικός τίτλος
Algebraic methods in analysis and synthesis of stabilizing feedback compensators in linear multivariable automatic control systems
Συγγραφέας
Καζαντζίδου, Χριστίνα του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης
Εξεταστική επιτροπή
Βαρδουλάκης Αντώνιος-Ιωάννης
Καραμπετάκης Νικόλαος
Αντωνίου Ευστάθιος
Γουσίδου-Κουτίτα Μαρία
Πουλάκης Δημήτριος
Ραχώνης Γεώργιος
Ροβιθάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Κανονικοί σταθεροποιητικοί αντισταθμιστές ανάδρασης; Ευκλείδεια διαίρεση πολυωνυμικών πινάκων; Ανάθεση παρονομαστή; Ανάδραση κατάστασης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxi, 118 σ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)