Κοινωνικό κεφάλαιο και σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης: η ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου στην εκπαιδευτική πράξη και τη διδακτική με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Περίληψη

Ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης τουΚοινωνικού Κεφαλαίου των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών(Τ.Π.Ε.).Η διατριβή απαρτίζεται από την Εισαγωγή και τρία μέρη.Στην Εισαγωγή αναπτύσσεται η προβληματική της έρευνας. Συζητώνταιζητήματα σχετικά με τη θεωρητική αναζήτηση της διατριβής, τα οποία οδήγησαν στησχηματοποίηση του θέματος. Παρουσιάζονται, επίσης, οι γενικότεροιπροβληματισμοί, η διατύπωση του κεντρικού ερευνητικού ερωτήματος, συναφείςεπιστημονικές μελέτες, η αιτιολόγηση της σημαντικότητας της εργασίας και ηκατάδειξη της αναγκαιότητας της εκπόνησης της διατριβής. Στη συνέχεια,διατυπώνονται οι γενικότεροι προβληματισμοί, οι οποίοι μας ωθούν στη διερεύνησητης αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών από τουςεκπαιδευτικούς, τόσο στο πλαίσιο μιας γενικότερης χρήσης τους στη διδασκαλία καιστην εκπαιδευτική πράξη, όσο και στη χρήση τους σε ψηφιακά περιβάλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is to investigate the development of Social Capital ofprimary and secondary education' teachers through the use of Information andCommunication Technologies (ICT).This thesis consists of the Introduction and three parts. In the Introduction thegrowing problem of research is developed and also some theoretical aspects of searchstudy that led to the shaping of the dissertation topic, the more general concerns andquestions, the justification of the importance of work and demonstrate the necessity ofpreparing this thesis, are presented.Then, we make the more general considerationswhich prompt us to explore the use of Information and Communications Technologiesby teachers, both in the context of a broader use in teaching and educational practice,and their use in digital learning environments. Additionally, the interface discussedthis development with the growth factors of social capital. Finally, the expressionbecomes the central research question, the justificati ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30507
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30507
ND
30507
Εναλλακτικός τίτλος
Social capital and modern forms of education: the development of social capital in educational practice and teaching through the use of ICTs
Συγγραφέας
Μασούρου, Βαρβάρα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Επιστημών της Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ
Ζαράνης Νικόλαος
Παρασκευά Φωτεινή
Τριλιανός Αθανάσιος
Τζάνη Μαρία
Βουδούρη Αγγελική
Τσιπλητάρης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνικό κεφάλαιο; Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών; Εμπιστοσύνη; Αλληλοϋποστήριξη; Αλληλεπίδραση; Κοινωνική συμμετοχή; Κοινωνικά δίκτυα; Ψηφιακά περιβάλλοντα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
418 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)