Ανάπτυξη διαδικασίας βαθμονόμησης συστήματος LiDAR

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στο γενικότερο πεδίο της μετρητικής εκμετάλλευσης μη συμβατικών απεικονίσεων από ψηφιακά συστήματα, εστιάζοντας στα κινούμενα συστήματα χαρτογράφησης MMS (Mobile Mapping System) και ειδικότερα στα συστήματα LiDAR (Light Detection and Ranging).Το σύστημα LiDAR ανήκει στην κατηγορία των αερομεταφερόμενων συστημάτων απεικόνισης, αποτελεί συχνά βασικό τμήμα ενός MMS και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα σύνθετο σύστημα αφού περιλαμβάνει δέκτες GPS (Global Positioning System) και αδρανειακά συστήματα INS (Inertial Navigation System) για τις ανάγκες της πλοήγησης, ενώ για της χαρτογράφησης περιλαμβάνει απαραιτήτως μια διάταξη σάρωσης laser και πολύ συχνά μια ψηφιακή φωτομηχανή. Πρόσφατα, με την εξέλιξή τους τα συστήματα LiDAR έγιναν το κύριο εργαλείο για την απόκτηση δεδομένων επιφανείας (DTM, DSM κ.ά.) και αποτελούν πλέον εξελιγμένα συστήματα χαρτογράφησης. Ο επιτυχής συνδυασμός των δεδομένων που παράγουν τα διάφορα υποσυστήματα ενός MMS, αποτελεί παράγοντα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation belongs to the general scientific field of the exploitation of unconventional imaging data from digital systems, focusing on Mobile Mapping Systems (MMS) and specifically on the LiDAR system (Light Detection and Ranging). The LiDAR system is a part of the airborne imaging systems MMS, and could be characterized as a complicated system as it needs GPS (Global Positioning System) and inertial systems INS (Inertial Measurement System) for navigation, while for the purposes of mapping it essentially includes a laser scanning device and often a digital camera. Recently, with their evolution the LiDAR systems have become the main component for surface data acquisition systems (DTM, DSM) and advanced surface mapping systems. The successful fusion of data produced by different subsystems on an MMS is a critical factor for the proper operation of the system. The accuracy of the final product is directly affected by the accuracy of individual sensors, the position and orientati ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30326
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30326
ND
30326
Εναλλακτικός τίτλος
Development of procedure for the LiDAR system calibration
Συγγραφέας
Πόθου, Άννα του Ηλίας
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργόπουλος Ανδρέας
Παραδείσης Δημήτριος
Ιωαννίδης Χαράλαμπος
Χατζόπουλος Ιωάννης
Toth Charles
Σκαρλάτος Δημήτριος
Κοντοές Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Βαθμονόμηση συστήματος LiDAR; Εναέριο σύστημα σάρωσης εδάφους; Γωνιακή απόκλιση συστημάτων LiDAR/INS; Αλληλοαναφορά σημειοσυνόλων; Σημειακή παρεμβολή collocation
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxv, 219 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)