Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο (1940-1980)

Περίληψη

Με την διατριβή αυτή επιχειρήσαμε να μελετήσουμε τη διαδικασία της αξιολόγησης του διδακτικού έργου αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών για τέσσερις δεκαετίες περίπου, βασιζόμενοι σε αρχειακό υλικό, όπως οι Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικανότητας <Ε.Υ.Ι> των εκπαιδευτικών, τις οποίες είχαν συντάξει οι καθ' ύλην αρμόδιοι αξιολογητές ανά περίοδο (Επιθεωρητές, Γενικοί Επιθεωρητές, Δ/ντές σχολείων κλπ.). Στόχος μας είναι να φωτίσουμε το θεσμό της αξιολόγησης του διδακτικού έργου με όλα τα θετικά και αρνητικά του σημεία, να σκιαγραφήσουμε το προφίλ των αξιολογητών και το ρόλο τους κατά τη χρονική περίοδο 1940 - 1980, και να οδηγηθούμε σε διαπιστώσεις για τη σκοπιμότητα ή μη αυτής της διαδικασίας και την αποφυγή ενδεχόμενων βασικών μειονεκτημάτων σε περίπτωση επαναφοράς της στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.Το κείμενο των εισηγητικών εκθέσεων εξετάστηκε α) στην ολότητά του β) το υλικό και τα στοιχεία της έρευνας προσδιόρισαν την κατηγοριοποίησή τους σε θεματικές ενότητες , οι οποίες προέκυπταν απ' αυτά. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

We attempted with this thesis to study not only the process of the appreciation on teaching work but also the same the educators for almost four decades based on the Public Record Office, as the Reports of the Educators Ability on duty <R.E.A>, which the qualified judges had worded period by period (School Inspectors, General Inspectors, Headmasters etc.). Our target is to spotlight the institution of appreciation on teaching work with all its positive and negative points, to outline the judges profile and role during 1940 - 1980 and to be led in discoveries for the advisability of the process or not and of course the avoidance of basic potential disadvantages in case of its restoration in our educational system. The text of the introductory reports was examined in a) its entirety b) the matter and the records of the research which defined their category in thematic unities, which where aroused by them. When all the phrases, which included information relative with the searching questi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30148
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30148
ND
30148
Εναλλακτικός τίτλος
The appreciation of the educators teaching work on secondary education in Epirus (1940-1980)
Συγγραφέας
Χαμπηλομάτη, Παρασκευή (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Αθανασίου Λεωνίδας
Μαυρογιώργος Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης
Γκότοβος Αθανάσιος
Πανταζής Σπυρίδων
Αγγελάκος Κωνσταντίνος
Σιάνου Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση; Διδακτικό έργο; Εκπαιδευτικοί; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Ήπειρος; 1940-1980
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3 τομοι (Α' τόμος 403 σ., Β' τόμος 215 σ. και Γ' τόμος 841 σ.), πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)