Η κατάκτηση της τελικότητας στη μητρική γλώσσα

Περίληψη

Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η περιγραφή της τελικότητας στην Ελληνική καθώς και της διαδικασίας κατάκτησής της στη μητρική γλώσσα. Ο όρος τελικότητα προέρχεται από τον Αριστοτελικό όρο τέλος που αναφέρεται στην ολοκλήρωση μιας ενέργειας. Η τελικότητα κωδικοποιείται εν μέρει ή πλήρως σε κάθε γλωσσική έκφραση μέσω της ρηματικής όψης, του ρηματικού ποιού ενεργείας και των συμπληρωμάτων του ρήματος. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών στο διεπίπεδο σύνταξης/πραγματολογίας δίνει την τελική ή μη τελική ερμηνεία της πρότασης. Η καταγραφή και ανάλυση των συντακτικών και πραγματολογικών χαρακτηριστικών της τελικότητας έγινε μέσω της εξέτασης της σχέσης ρημάτων που εκφράζουν δραστηριότητα με τα ορίσματά τους (π.χ. γράφω, τρέχω) και του επιμερισμού των δομικών και των πραγματολογικών λειτουργιών που συνηγορούν στην έκφραση της τελικότητας. Συγκεκριμένα, η ρηματική όψη αντιμετωπίστηκε ως ένα γραμματικοποιημένο, (σημασιολογικά) ερμηνεύσιμο χαρακτηριστικό στα ρήματα κίνησης στην Ελλην ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aims of the present thesis are to review the linguistic area of aspect and telicity and to investigate the acquisition of telicity in Greek. Telicity lies at the syntax-discourse interface and it is compositionally determined by the aspectual class of the verb, morphological aspect and the presence/absence of object and particles. Aspect in Greek is a grammaticalized, interpretable feature interacting with argument structure and interpretation and is morphologically expressed in a binary way, namely perfective and imperfective. For the purposes of our research, we assumed that the mapping between syntax and arguments is mediated by grammatical aspect and we adopted an endpoint approach to telicity. According to the endpoint account, a sentence is interpreted as telic if the event is represented as having an endpoint beyond which the event cannot continue. The structures, we examined, include a specific object or goal as possible manifestations of an endpoint. The endpoint’s visibil ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29919
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29919
ND
29919
Εναλλακτικός τίτλος
The acquisition of telicity in the native language
Συγγραφέας
Καλτσά, Μαρία (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Αγαθοπούλου Ελένη
Αναστασιάδη-Συμεωνιδη Άννα
Ματθαιουδάκη Μαρίνα
Λαβίδας Νικόλαος
Αλεξίου Θωμαή
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Τελικότητα; Ρηματική όψη; Κατάκτηση μητρικής γλώσσας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
234 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)