Εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης σε σύνθετα συστήματα μεταφορών: εφαρμογή στις λιμενικές εγκαταστάσεις

Περίληψη

Η διατριβή στοχεύει στη διερεύνηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης σύνθετων συστημάτων μεταφορών, με έμφαση στις λιμενικές εγκαταστάσεις, όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών τους καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την λειτουργία και την σεισμική τρωτότητα των μεμονωμένων στοιχείων και του σύνθετου συστήματος αυτών. Αναπτύχθηκε μια σύνθετη μεθοδολογία για την αποτίμηση και διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης σύνθετων συστημάτων μεταφορών, βάσει της τυπολογίας των υπό διακινδύνευση στοιχείων, της σεισμικής επικινδυνότητας και σεισμικών σεναρίων, της τρωτότητας και της σπουδαιότητας των επιμέρους συνιστωσών. Βασικό στοιχείο αποτελεί η μελέτη και ποσοτικοποίηση των αλληλεπιδράσεων και ο προσδιορισμός της σύνθετης ή συστημικής τρωτότητας. Για τα ανεξάρτητα στοιχεία, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της αξιοπιστίας των διαθέσιμων καμπυλών τρωτότητας βάσει στοιχείων από σεισμούς στην Ελλάδα, με έμφαση στις παράκτιες κατασκευές, ενώ προτείνονται σχέσεις αποτίμησης της τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim of the dissertation is to study the seismic vulnerability and risk of complex transportation networks, and mainly port facilities, where the existence of multiple interactions between their components plays a crucial role, determining not only their functionality but also the seismic vulnerability of single networks and the complex system as a whole. A modular methodology has been developed for the seismic risk assessment and management of complex transportation networks, based on the inventory and typology of the elements at risk, the seismic hazard and seismic scenarios, the vulnerability and the importance of the elements. A main asset of the methodology is the study and quantification of the interactions and the assessment of the complex or systemic vulnerability. For the single elements, the validation of existing fragility curves has been made, based on observed damages during Greek earthquakes. The main focus is on waterfront structures, for which appropriate functions are p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29825
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29825
ND
29825
Εναλλακτικός τίτλος
Seismic vulnerability assessment and seismic risk management of complex transportation networks: Application to port facilities
Συγγραφέας
Κακδέρη, Καλλιόπη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Πιτιλάκης Κυριαζής
Κάππος Ανδρέας
Χατζηγώγος Θεόδωρος
Αναγνωστόπουλος Χρήστος
Αναστασιάδης Αναστάσιος
Πιτιλάκης Δημήτριος
Χρυσανθόπουλος Μάριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Σεισμική τρωτότητα; Σεισμική διακινδύνευση; Λιμενικές εγκαταστάσεις; Σύνθετα συστήματα; Συστήματα μεταφορών; Παράκτια λιμενικά έργα; Αλληλεπιδράσεις; Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
[680 σ.], εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)