Ανελαστική δυναμική ανάλυση φορέων με προσομοίωση κατά Bouc-Wen

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αντιμετωπίζει ορισμένα θεωρητικά και εφαρμοσμένα προβλήματα τα οποία αφορούν το υστερητικό προσομοίωμα Bouc-Wen και την χρήση του για την ανελαστική δυναμική ανάλυση φορέων. Με αφετηρία τον ορισμό της υστέρησης και την συνθήκη ανεξαρτησίας της απόκρισης από την ταχύτητα, γίνεται επανεξέταση του προσομοιώματος Bouc-Wen από μαθηματικής άποψης. Παράγονται νέες αναλυτικές σχέσεις υπολογισμού τόσο της υστερητικής απόκρισης όσο και της αναλισκόμενης ενέργειας, οι οποίες βασίζονται στην υπεργεωμετρική συνάρτηση του Gauss. Οι σχέσεις αυτές αποτελούν τη βάση ενός νέου τροποποιημένου προσομοιώματος, το οποίο αντιμετωπίζει πλήρως ένα από δεκαετίες εντοπισμένο, σημαντικό μειονέκτημα του αρχικού προσομοιώματος. Αυτό αφορά την τοπική παραβίαση των αρχών της πλαστικότητας του Drucker και του Il’iushin, η οποία οδηγεί σε μη φυσική συμπεριφορά κατά την διάρκεια σύντομων κύκλων φόρτισης - αποφόρτισης - επαναφόρτισης. Το τροποποιημένο προσομοίωμα Bouc-Wen αποτελεί το κεντρικό θέμα της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis raises and solves a number of theoretical and practical issues regarding the use of Bouc-Wen hysteretic models for the inelastic dynamic analysis of structures. Based on the definition of hysteresis and its rate independence, the Bouc-Wen model is reexamined in mathematical terms. New analytical solutions for the hysteretic response and the dissipated energy are derived which are based on Gauss’ hypergeometric function. These solutions form the stepping stone of a modified Bouc-Wen model which eliminates a significant problem of the original one, i.e. the local violation of Drucker’s and Il’iushin’s postulates of plasticity. This problem is known for decades and results in nonphysical behavior of the model in case of small amplitude reversals. The modified model is the most important contribution of the thesis. First, the extent of the nonphysical behavior is analyzed and quantified. Then, a modification of the original model is proposed which results in the correction ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17382
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17382
ND
17382
Εναλλακτικός τίτλος
Inelastic dynamic analysis of structures using Bouc-Wen hysteretic models
Συγγραφέας
Χαραλαμπάκης, Αριστοτέλης (Πατρώνυμο: Ευστράτιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τμήμα Πολιτκών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Εξεταστική επιτροπή
Κουμούσης Βλάσιος
Κατσικαδέλης Ιωάννης
Σαπουντζάκης Ευάγγελος
Παπαδρακάκης Μανόλης
Κωτσοβός Μιχάλης
Πανοσκάλτσης Βασίλειος
Τσόπελας Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Υστέρηση, υστερητικά προσομοιώματα; Δυναμική ανάλυση; Απόκριση, αναλισκόμενη ενέργεια; Ταυτοποίηση συστήματος; Διαξονική κάμψη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
363 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)