Παραμένουσες σεισμικές μετακινήσεις κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται τις παραμένουσες μετακινήσεις κατασκευώνυπό σεισμικές δράσεις, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση και ποσοτικοποίησή τους. Γιατον υπολογισμό των παραμενουσών μετακινήσεων πραγματοποιήθηκαν μη-γραμμικέςδυναμικές αναλύσεις μονοβάθμιων συστημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μορφή τουνόμου υστέρησης, ώστε να έχει τα χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε κατασκευέςοπλισμένου σκυροδέματος. Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκε η κατηγοριοποίηση των κατασκευώνΟΣ κατά Erberik (2011) σε τρεις βασικές Κατηγορίες, ανάλογα με την υστερητική τουςσυμπεριφορά: (α) νέα κτίρια, σχεδιασμένα με σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς, (β)κτίρια που δεν καλύπτουν πλήρως τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς και (γ)παλαιά κτίρια που δεν διαθέτουν σεισμική αντοχή. Για λόγους σύγκρισης εξετάστηκε και ηιδανική υστερητική συμπεριφορά. Η παραμένουσα μετακίνηση κάθε συστήματος, Ures,κανονικοποιήθηκε ως προς τη μέγιστη μετακίνηση που θα είχε λάβει το σύστημα αν ηαπόκρισή του ήτα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study aims to evaluate and quantify seismic residual displacements. In order tocompute residual displacements, non-linear dynamic analyses were conducted for singledegree of freedom systems with cyclic force-deformation relations typical of reinforcedconcrete structures. To this end, the versatile modeling approach of Erberik (2011) wasadopted, which was tuned to three different categories of RC structures, ranging from newearthquake resistant ones to existing substandard construction, with an intermediate situation.The ideal hysteretic behavior was also examined. For each single degree of freedom system,residual displacement, Ures, was expressed as ratio to the peak inelastic, Umax or the 5%-damped elastic displacement of the response, Sd. Ratios Ures/Sd and Ures/Umax were thoroughlystudied and normalized residual displacements response spectrums were created. Moreover, itwas noted that the existence of a distinct velocity pulse in the ground motion affects themagnitude of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29957
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29957
ND
29957
Εναλλακτικός τίτλος
Residual seismic displacements of reinforced concrete structures
Συγγραφέας
Λιοσάτου, Ευτυχία (Πατρώνυμο: Άγγελος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Αναγνωστόπουλος Σταύρος
Δρίτσος Στέφανος
Μακρής Νικόλαος
Μπούσιας Ευστάθιος
Παπαγεωργίου Απόστολος
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Φαρδής Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αντισεισμικός σχεδιασμός; Σεισμικές μετακινήσεις; Παραμένουσες μετακινήσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
213 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)