Αναλυτική και πειραματική έρευνα επί ενός καινοτόμου μηχανισμού τριβής για την ανάσχεση των σεισμικών δράσεων και μετακινήσεων των γεφυρών

Περίληψη

Στο πλαίσιο της διατριβής προτείνεται μια πρωτότυπη διαμόρφωση των ακροβάθρων με την ενσωμάτωση ενός μηχανισμού παρεμπόδισης της ταλάντωσης και εν ταυτώ απόσβεσης σεισμικής ενέργειας, για την ανάσχεση των μετακινήσεων, με στόχο την ανακούφιση των κρίσιμων μελών του φέροντος οργανισμού των γεφυρών. Ο μηχανισμός συνίσταται εις μίαν πλάκα, στο ύψος του κάτω πέλματος του φορέα, του οποίου αποτελεί επέκταση προς και μέσα στο επίχωμα. Προκειμένου να τεκμηριωθεί η αξιοπιστία και η ασφάλεια της προτεινόμενης λύσης, διεξήχθη εκτεταμένη πειραματική διερεύνηση σε κατάλληλη διάταξη, υπό φυσική κλίμακα, με συνήθη αδρανή, και ρεαλιστικά κατακόρυφα φορτία, για σεισμικού μεγέθους μετακινήσεις και ταχύτητες φόρτισης. Εξετάστηκαν ο τύπος των αδρανών, το μέγεθος του κατακορύφου φορτίου και ο ρυθμός επιβολής της φόρτισης σε διάταξη μοναδιαίας επιφανείας. Η αναλυτική διερεύνηση διεξήχθη σε δύο στάδια μέσω μη γραμμικών δυναμικών αναλύσεων χρονοϊστορίας. Αρχικά έγινε προκαταρκτική παραμετρική ανάλυση μέσω τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

An unconventional fusing mechanism which utilizes friction forces developed at the interfaces between a concrete slab connected to the bottom flange of a bridge deck and the crushed material at the approach embankments, in order to reduce the longitudinal response of bridges subjected to earthquake excitations is investigated. The basic objective of the proposed mechanism is to prevent the free oscillation of the bridge during an earthquake dissipating at the same time part of the induced seismic energy, and reducing thereby the seismic response of the critical structural members. The applicability and performance of the proposed mechanism, is further investigated. An extended experimental investigation was conducted with the use of a suitable realistic setup, with clear dimensions 1.0x1.0m. The effect of the aggregate size, the dead load applied and the rate of loading were investigated. A two stage analytical investigation was further conducted with the use of non-linear time history ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35419
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35419
ND
35419
Εναλλακτικός τίτλος
Analytical and experimental investigation of an innovative friction device for the reduction of seismic actions and displacements of bridges
Συγγραφέας
Παπαδόπουλος, Ηλίας (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών. Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιΐας
Εξεταστική επιτροπή
Τέγος I.
Στυλιανίδης K.
Σέξτος A.
Ιγνατάκης X.
Πανοσκάλτσης B.
Θερμού Γ.
Παπανικολάου Β.
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Γέφυρες; Σεισμική μόνωση; Τριβή; Ακρόβαθρα; Μεταβατικά επιχώματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxx, 371 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)