Ανάπτυξη και θεμελίωση νέων μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης, ευφυούς βελτιστοποίησης και εφαρμογές

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τη μελέτη, την ανάπτυξη και τη θεμελίωσηνέων μεθόδων Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ευφυούς Βελτιστοποίησης. Η πα-ρουσίαση των επιμέρους θεμάτων και αποτελεσμάτων της διατριβής αυτής οργανώ-νεται ως εξής:Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται συνοπτικά το πεδίο της Υπολογιστικής Νοημο-σύνης και πραγματοποιείται μία σύντομη αναφορά στους τρεις κύριους κλάδουςτης, τον Εξελικτικό Υπολογισμό, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και τα Ασαφή Συ-στήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κύριο συστατικό αυτών που είναι η Ευφυήςκαι Ολική Βελτιστοποίηση. Έτσι αναλύονται διεξοδικά δύο κλάσεις αλγορίθμων πουαποτελούν τις βασικές μεθοδολογίες της παρούσας διατριβής, οι ΔιαφοροεξελικτικοίΑλγόριθμοι (ΔΕΑ) και οι αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων (ΒΣΣ).Τα επόμενα τέσσερα κεφάλαια αφιερώνονται στην παρουσίαση νέων, καινοτόμωνοικογενειών των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ, για την επίλυση αριθμητικών προβλημά-των βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς, έχοντας είτε ένα, είτε πολλαπλούς ολικούς ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29433
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29433
ND
29433
Εναλλακτικός τίτλος
Development and foundation of new methods of computational intelligence, intelligent opimization and applications
Συγγραφέας
Επιτροπάκης, Μιχαήλ του Γεώργιος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Βραχάτης Μιχαήλ
Πλαγιανάκος Βασίλειος
Αλεβίζος Παναγιώτης
Αλεβίζος Φίλλιπος
Πιντέλας Παναγιώτης
Λυκοθανάσης Σπυρίδων
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Ολική βελτιστοποίηση; Εξελικτικός υπολογισμός; Υπολογιστική νοημοσύνη; Διαφοροεξελικτικοί αλγόριθμοι; Βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων; Ευφυής βελτιστοποίηση; Χωρικοί τελεστές μετάλλαξης; Υψηλής τάξης τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
291 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)