Η συμβολή του project, πυρήνα των καινοτόμων δράσεων, στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Η διατριβή εντάσσει το project σε ένα πλαίσιο θεωρητικό – πολιτικό, παιδαγωγικό και διδακτικό - και το συνδέει με την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και με τη χρήση εργαλείων web 2.0. Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της Κοινωνίας της Γνώσης η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων αποκτά εξέχουσα σημασία για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτόν μεταρρυθμίζονται τα αναλυτικά προγράμματα πολλών χωρών, εφαρμόζονται καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης και προωθείται η ανάπτυξη της επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες.Στο ελληνικό σχολείο εισάγεται ως υποχρεωτικό «μάθημα» το project, ερευνητική εργασία που διεξάγεται από τους μαθητές γύρω από επίκαιρα θέματα του ενδιαφέροντός τους, για να προωθήσει τη διεπιστημονική προσέγγιση, να ενισχύσει την ομαδο-συνεργατική και διερευνητική μάθηση και να εισαγάγει τους μαθητές στην έρευνα.Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα διατριβή επιχειρεί να διερευνήσει τον τρόπο υλοποίησης του project, τα κίνητρα συμμετο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The specific thesis puts project in a theoretical context - political, educational and instructive - and connects it to the development of learners’ competences and skills, as well as to the use of web 2.0 tools.In the globalized environment of knowledge-based society, competence and skill development acquires great importance to linking education with the labor market. For this reason, the curricula of many countries are reformed, innovative teaching and learning approaches are implemented, and communication in foreign languages is promoted.Project, i.e., research conducted by students around current topics of interest, is introduced as a compulsory school subject to the Greek secondary school in order to promote interdisciplinary approach, enhance cooperative and inquiry based learning, and introduce students to research.In this context, this study attempts to look into project implementation at school, students and teachers’ motivation and attitudes toward it, as well as project con ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29195
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29195
ND
29195
Εναλλακτικός τίτλος
The contribution of project, the core of innovative actions, to foreign language teaching in secondary education
Συγγραφέας
Κωφού, Ιφιγένεια του Άγγελος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής των Γλωσσών
Εξεταστική επιτροπή
Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Αικατερίνη
Ψάλτου-Joycey Αγγελική
Παπαδοπούλου Χάρις-Όλγα
Τσοπάνογλου Αντώνιος
Ματθαιουδάκη Μαρίνα
Αναστασιάδου Σοφία
Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Δεξιότητες; Ικανότητες; Καινοτόμες δράσεις; Γλωσσική εκμάθηση; Επικοινωνία; Ψηφιακά εργαλεία; Παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
442 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)