Σχέση μεταξύ συστήματος εκτροφής βοσκοτόπων ζώων και ερημοποίησης σε μεσογειακά λιβαδικά τοπία

Περίληψη

Η κτηνοτροφία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου, αλλά, η αλόγιστη εφαρμογή της αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες της ερημοποίησης των μεσογειακών λιβαδιών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της χωρικής και χρονικής μεταβολής της βόσκησης, στα πλαίσια του συστήματος εκτροφής των αγροτικών ζώων, και η σχέση τους με τις διαδικασίες εκείνες που οδηγούν στην υποβάθμιση και ερημοποίηση των μεσογειακών λιβαδικών τοπίων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα Ασκού (N. Θεσσαλονίκης), μια περιοχή με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα. Για την εκπλήρωση του σκοπού έγινε καταγραφή του συστήματος εκτροφής. Επιπλέον λήφθηκαν στοιχεία της συμπεριφοράς των αιγοπροβάτων κατά τη διάρκεια της βόσκησης στα λιβάδια και στους αγρούς. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν οι διαδρομές των κοπαδιών και η συμπεριφορά των ζώων στο τοπίο. Κατά την κίνηση των κοπαδιών καταγράφηκαν οι διαφορετικές πηγές βοσκήσιμης ύλης και μετρήθηκαν τα χαρακτηριστικά της βλάστησης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Livestock husbandry is one of the major rural economic activities, but its irrational implementation is one of the major causes of desertification in Mediterranean rangelands. The purpose of this research was to investigate the spatial and temporal variation of grazing, within the breeding system, and their relation to those processes that lead to degradation and desertification in Mediterranean pastoral landscapes. The research was conducted in the community of Askos (Thessaloniki Prefecture), an area with intense livestock activity. To fulfill the purpose of the research, the breeding system was recorded. Additional data were obtained concerning the behavior of sheep during grazing in rangelands and fields. Specifically, flocks tracks, animal grazing activities and diet selection. During the movement of flocks, the different feeding resources were recorded and vegetation characteristics were measured. A detailed mapping of different land use types, using IKONOS satellite images was p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29068
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29068
ND
29068
Εναλλακτικός τίτλος
Breeding system of grazing animals and its relation to desertification in mediterranean pastoral landscapes
Συγγραφέας
Ευαγγέλου, Χριστάκης (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων. Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαναστάσης Βασίλειος
Ισπικούδης Ιωάννης
Γήτας Ιωάννης
Καρτέρης Μιχαήλ
Στεφανίδης Παναγιώτης
Σταματέλλος Γεώργιος
Γιακουλάκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Λιβάδια; Μικρά μηρυκαστικά; Δραστηριότητες βόσκησης; Συμπεριφορά βόσκησης; Πηγές διατροφής; Διαδρομές κοπαδιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
288 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)