Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού με μεθόδους υπολογιστικής όρασης

Περίληψη

Τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτουπαγκοσμίως. Ο αυξανόμενος αριθμός τους οδήγησε στην συνειδητοποίηση ότι ηχρήση προηγμένης τεχνολογίας για την κατασκευή ασφαλέστερων οχημάτων είναιαπαραίτητη για την μείωση των ατυχημάτων και κατά συνέπεια των θανάτων πουοφείλονται σε αυτά. Από τη στιγμή που οι τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν τηνενσωμάτωση φθηνών, χαμηλής κατανάλωσης συστημάτων με μεγάλη επεξεργαστικήταχύτητα σε οχήματα, κατέστη προφανές ότι περίπλοκες τεχνικές υπολογιστικήςόρασης μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την υποβοήθηση της οδήγησης. Σεαυτή την κατεύθυνση, η παρούσα διατριβή εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμωνλύσεων για διαφορετικά κομμάτια που εμπλέκονται στα προηγμένα συστήματαυποβοήθησης του οδηγού. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή την διατριβή προτείνονταικαινοτόμα υποσυστήματα για την αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας, τηναναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, τον εντοπισμό προπορευόμενου οχήματος καιτον εντοπισμό δρόμου. Οι τεχνικές ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Traffic accidents are one of the main reasons for the loss of human lives worldwide.Their increasing number has led to the realization that the use of advanced technologyfor manufacturing safer vehicles is imperative for limiting casualties. Sincetechnological breakthroughs allowed the incorporation of cheap, low consumptionsystems with high processing speeds in vehicles, it became apparent that complexcomputer vision techniques could be used to assist drivers in navigating their vehicles.In this direction, this thesis focuses on providing novel solutions for different tasksinvolved in advanced driver assistance systems. More specifically, this thesisproposes novel sub-systems for traffic sign recognition, traffic light recognition,preceding vehicle detection and road detection. The techniques used for developingthe proposed solutions are based on color image processing with a focus onillumination invariance, using symmetry information for man-made objects (liketraffic signs, traffic l ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29057
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29057
ND
29057
Εναλλακτικός τίτλος
Advanced driver assistance systems with computer vision methods
Συγγραφέας
Σιόγκας, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Δεερματάς Ευάγγελος
Τζες Αντώνιος
Φακωτάκης Νικόλαος
Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος
Οικονόμου Γεώργιος
Ψαράκης Εμμανουήλ
Στουραΐτης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού; Υπολογιστική όραση; Αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας; Αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών; Εντοπισμός προπορευόμενου οχήματος; Εντοπισμός δρόμου; Αντίξοες συνθήκες; Ευφυή συστήματα μεταφορών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, xvi, 127 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)