Μικροταινιακά συστήματα κινητών επικοινωνιών

Περίληψη

Η ραγδαία εξέλιξη στο χώρο των ασύρματων επικοινωνιών έχει οδηγήσει σε πλήθος εφαρμογών. Οι κινητές επικοινωνίες (GSM και UMTS) και τα ασύρματα δίκτυα (Wi-Fi και Wi-Max) αποτελούν ίσως τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σύγχρονων εφαρμογών αυτού του είδους. Στις ασύρματες ζεύξεις, σημαντικός είναι ο ρόλος των κεραιών και γι’ αυτό αναπτύσσονται διάφοροι τύποι κεραιών για την υποστήριξη των συσκευών ασύρματων δικτύων. Οι προδιαγραφές για τα φυσικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις ανάγκες του χώρου εγκατάστασης ενώ για τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, απολαβή, κατευθυντικότητα και πόλωση που ορίζει κάθε εφαρμογή. Επιπλέον, σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών, η πιθανότητα διάλειψης του σήματος είναι αυξημένη, λόγω της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε ανομοιόμορφα δομημένο περιβάλλον. Επομένως, κατά τη σχεδίαση των κεραιοσυστημάτων, επιβάλλονται επιπλέον προδιαγραφές όπως η αύξηση της μέσης ενεργού απολαβής και λειτουργικές επιδόσεις ανεξάρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Wireless communications have experienced enormous advances that have led to countless applications. Mobile communications (GSM and UMTS) and wireless networks (Wi-Fi and Wi-Max) are perhaps the most characteristic examples of such modern applications. The role of an antenna at a wireless link is of great importance and therefore several types of antennas are evolving to support wireless network devices. The specifications for the electrical characteristics are defined by the bandwidth, gain, directivity, and polarization requirements of each application. Moreover, in mobile communications networks, the probability of a deep fade of the signal is high, due to the propagation in a non-uniform structured environment. Therefore, more specifications are needed, such as high mean effective gain and performance independent of the polarization of the impinging waves and the statistical distribution of the direction of arrival of the signals. The fulfilment of some of them leads to the degradat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29003
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29003
ND
29003
Εναλλακτικός τίτλος
Microstrip systems for mobile communications
Συγγραφέας
Γκανάτσος, Θεόδωρος του Αριστείδης
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Σιακαβάρα Αικατερίνη
Σάχαλος Ιωάννης
Κυριάκου Γεώργιος
Πανάς Σταύρος
Χρυσομάλλης Μιχαήλ
Βαφειάδης-Σίνογλου Ηλίας
Σαμαράς Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Κινητές επικοινωνίες; Μικροταινιακές κεραίες; Δομές ηλεκτρομαγνητικού χάσματος ζώνης; Διαφορική λήψη πόλωσης; Μέση ενεργός απολαβή; Συντελεστής συσχέτισης κλάδων διαφορισμού; Στατιστικά μοντέλα κατανομής προσπιπτόντων κυμάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
280 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)